Taahhütler

Resmi kuruluşlar, sadece politika kararları ile değil, aynı zamanda günlük uygulamaları ile de faaliyetlerini düzene sokmak zorundadır. Kamu sektöründe satın almalar, sürdürülebilir orman yönetimini teşvik edebilmelidir.

Taahhütler

Taahhütler ancak yerine getirildikleri takdirde anlamlıdır. Bu bakımdan orman ürünleri tedarik eden şirketlerin, taahhütlerini nasıl yerine getirdiklerini ayrıntılı şekilde açıklayan ve ölçülü, zamana bağlı eylem planları ve ilerleme raporları yayınlama çabalarını arttırmaları gerekmektedir. Sorumlu kaynak kullanımı uygulaması hızlı ilerlememektedir. Bunun başlıca nedenlerinden biri, birçok ahşap ve kağıt ürünü alıcısının, yasal gerekliliklerin ötesinde kendi durum tespitini planlamak, oluşturmak ve geliştirmek için kaynak ayırmakta tereddüt etmesidir. Zayıf tüketici talebi, fiyat duyarlılığı, maliyet ve yetersiz veya tutarsız arz, başlıca yaşanan güçlüklerdir.

Orman Koruma Konseyi (FPC) gibi kuruluşlar, iklim değişikliğini küresel insanlık için çok ciddi bir tehdit olarak görmektedir. İklim değişikliği, temel ihtiyaçlar olan gıda, sağlık ve barınma için güvenilen doğal ekosistemler ile birlikte, insanların geçim kaynaklarını ve ekonomilerini de destekleyen birçok ürünün altını oymaktadır.

Orman Koruma Konseyi (FPC) gibi kuruluşlar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada katkı sağlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, herkes için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanmış bir plandır. 2030 yılına kadar bu hedeflere ulaşılması beklenmektedir. Bunlar arasında birkaçı şunlardır: sıfır açlık, iyi sağlık ve esenlik, temiz su ve sanitasyon, uygun fiyatlı ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilik ve altyapı, eşitsizliği azaltma, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sualtı yaşamı ve karada yaşam.

Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen sertifikasyon programı aynı zamanda bu hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak içindir.