Ulusal Standartların Küresel Beklentileri Karşılaması


FPC tarafından tasarlanan ve uygulanan Orman Koruma Sertifikasyon Programı, bağımsız üçüncü taraf belgelendirme yoluyla sürdürülebilir orman yönetimini destekleyen uluslararası ve kar amacı gütmeyen bir sistemdir.

Ulusal Standartların Küresel Beklentileri Karşılaması

Genel olarak küçük orman sahipleri için tercih edilen bir belgelendirme sistemi olarak kabul edilmektedir. Bu kuruluş, bağımsız bir değerlendirme süreci ile, ulusal olarak geliştirilmiş orman yönetimi standartlarının açıklanan uluslararası gereklilikleri karşılamasını sağlamaya çalışmaktadır.

FPC, ulusal orman sertifikasyon sistemlerini desteklemekte ve ulusal sistemlere onay vermektedir. Onay elde etmek için, ulusal standartların, gereksinimlere uygun olarak geliştirildiğini ve zorlu uluslararası kıyaslama standartlarını karşıladığını doğrulamaya yönelik bir değerlendirmeden geçmesi gerekmektedir.

Tüm sistemler aynı bağımsız değerlendirme sürecinden geçmek zorundadır. Bu nedenle geliştirilen ulusal standartların sadece küresel beklentileri karşılaması yetmemekte, aynı zamanda FPC tarafından açıklanan uluslararası gerekliliklerin de ulusal düzeyde tutarlı bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Ayrıca sürekliliği sağlamak bakımından tüm ulusal sistemler düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Bir ulusal sistem onaylandığı zaman, FPC şemsiyesinin bir parçası haline gelir. Bunun anlamı, FPC onaylı bir sisteme göre belgelendirilmiş bir ormandaki ürünlerin, dünyanın herhangi bir yerinde FPC belgeli olarak tanınacağıdır. Bu ürünlerin üzerinde FPC etiketi yer almaktadır.

Ulusal sistemlerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı değerlendirmesi, FPC kayıtlı değerlendiriciler tarafından yapılmaktadır. Bu kişiler sürdürülebilir orman yönetimi alanında uygun niteliklere ve deneyime sahip bağımsız danışmanlardır. Değerlendirme çalışmaları, masa başı araştırmalarına, saha gezilerine, konsültasyondan gelen yorumlara ve diğer mevcut bilgilere dayanmaktadır.

Değerlendirmenin önemli bir kısmını şunlar teşkil eder:

  • Ulusal standardın sürdürülebilir orman yönetimi gerekliliklerini tam olarak karşıladığının belirlenmesi
  • Standart geliştirme sürecinin standart belirleme gerekliliklerini takip ettiğinin doğrulanması

Değerlendirmenin nihai sonucu, değerlendiricinin sistemi onaylama ya da desteklemeyi sürdürme konusunda FPC Yönetim Kurulu’na verdiği tavsiyedir. Ulusal bir sistem, değerlendirme sürecini başarıyla geçtiyse, FPC Genel Kurulu tarafından onaylanır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.