Terimler Sözlüğü


Terimler sözlüğü, Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından tasarlanan orman koruma sertifikasyon programı çerçevesinde yayınlanan belgelerde en sık kullanılan terim ve tanımların bir derlemesi olmaktadır. Bu standart, bir referans belge olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve yeni terimler tanımlandığı, terimlerin tanımları değiştirildiği veya yeni terimler kullanılmaya başlandığı zaman güncellenmektedir. Eğer bu standartta yer alan tanımlar ile, ilgili belgenin yayınlanmasından sonra onaylanan başka bir FPC belgesindeki tanımlar arasında bir tutarsızlık olursa, bu durumda onaylanan belgelerde kullanılan terminoloji kendi özel bağlamları içinde geçerli olarak kabul edilmektedir.

Terimler Sözlüğü

Bu standartta yer alan tüm terimler ve tanımlar, bulundukları belge bağlamında normatif olarak kabul edilmektedir.

Terimler sözlüğünde örneğin biyolojik çeşitlilik şu şekilde tanımlanmıştır: Diğerlerinin yanı sıra kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ve bir parçası oldukları ekolojik kompleksler dahil olmak üzere tüm kaynaklardan gelen canlı organizmalar arasındaki değişkenlik. Bu değişkenlik, türler ve ekosistemler arasındaki çeşitliliği içermektedir.

Ekosistem şu şekilde tanımlanmıştır: Dinamik bir bitki, hayvan ve mikroorganizma toplulukları kompleksi ve bunların canlı olmayan çevreleri ile etkileşimi. Ekosistem işlevleri, ayrıştırma, üretim, besin döngüsü ve besin ve enerji akışı gibi süreçleri içermektedir. FPC amaçları doğrultusunda bu tanım, gen akışı, rejenerasyon döngüleri ve ekolojik seral gelişim aşamaları gibi ekolojik ve evrimsel süreçleri de içermektedir. Ekosistem hizmetleri, insanların ekosistemlerden elde ettiği faydalardır ve şunları içermektedir:

  • Gıda, orman ürünleri ve su gibi tedarik hizmetleri
  • Sel, kuraklık, arazi bozulması, hava kalitesi, iklim ve hastalığın düzenlenmesi gibi hizmetlerin düzenlenmesi
  • Toprak oluşumu ve besin döngüsü gibi destekleyici hizmetler
  • Eğlence, manevi, dini ve diğer maddi olmayan menfaatler gibi kültürel hizmetler ve kültürel değerler

Terimler sözlüğünde çevresel değerler şuşekilde açıklanmıştır: Biyofiziksel ve insan çevresinin şu unsurları içeren kümesi:

  • Karbon tutma ve depolama dahil ekosistem işlevleri
  • Biyolojik çeşitlilik
  • Su kaynakları
  • Toprak
  • Atmosfer
  • Kültürel ve manevi değerler dahil peyzaj değerleri

Nihayet orman, ağaçların hakim olduğu bir arazi parçası olarak tanımlanmıştır.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.