Orman Yönetimi İçin İlkeler ve Kriterler


Orman Koruma Konseyi (FPC), bağımsız üçüncü taraf sertifikasyonu için bir sistem sağlayan uluslararası bir kuruluştur. Orman Koruma Konseyi tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programı, FPC belgesi sahiplerinin, ürün ve hizmetlerini, çevreye uygun, sosyal açıdan yararlı ve ekonomik açıdan uygun orman yönetimine dayanan bir pazarlama imkanı tanımaktadır.

Orman Yönetimi İçin İlkeler ve Kriterler

Bu kuruluş aynı zamanda açıklanan ilke ve kriterler doğrultusunda standartlar belirlemektedir. Bu standartları esas alan Orman Koruma Konseyi (FPC), ürünlerini orman koruma belgeli olarak pazarlamak isteyen işletmelerin yanında olmaktadır.

İşletmelerin FPC orman yönetimi belgesi alabilmesi için uymaları gerekli temel ilkeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyum sağlama
 • Çalışan haklarına ve istihdam koşullarına özen gösterme
 • Yerli halkların haklarını koruma
 • Topluluk ilişkilerine önem verme
 • Ormandan fayda sağlama
 • Çevresel değerleri ve etkileri önemseme
 • Yönetim planlaması yapma
 • İzleme ve değerlendirme
 • Yüksek koruma değerlerini sürdürme

Bütün bu ilkeler, yüksek koruma değerlerinin sürdürülmesinden orman yönetiminin çevresel ve sosyal etkilerinin izlenmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Orman Koruma Konseyi (FPC), takip edildiklerini anlamak bakımından, her bir ilkeye yönelik çeşitli kriterler belirlemiştir. Söz konusu ilkeler, dünyanın her yerinde uygulanabilen özelliktedir ve her türlü orman ekosistemine ve çok çeşitli kültürel, politik ve yasal ortamlara uygun şekilde geliştirilmiştir.

Bu ilkeler ve kriterler, sonuç odaklı olarak ve dünya çapında bir standart olarak yayınlanmıştır ve yönetim sistemlerinden çok, orman yönetiminin saha performansına odaklanmaktadır. Aslında bu kriterlerin ortak özellikleri şunlardır:

 • Çevresel olarak uygun
 • Sosyal olarak yararlı
 • Ekonomik olarak uygulanabilir

Orman Koruma Konseyi ilke ve kriterlerine uyum sağlama sorumluluğu, orman koruma belgesi sahibi kişi veya kuruluşlara aittir. İşletmelerin bu ilke ve kriterleri karşılamada kusursuz olmaları beklenmemektedir. Kültürel, ekolojik, ekonomik ve sosyal çevrelerde öngörülmeyen değişiklikler, performansta başarısızlıklara neden olabilir. İlke ve kriterler, performansa dayalı bir standardın ana bileşenleridir ve yönetim faaliyetlerinin bu kriterleri ne ölçüde karşıladığı ve karşılamamanın önemi ve sonuçları takip edilmektedir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.