Orman Yönetimi Değerlendirmeleri


Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman yönetim standartlarından biri de orman yönetimi değerlendirmeleri standardıdır. Bu standardın amacı, orman yönetim birimlerinden ve sahalardan örnekler alırken, belgelendirme kuruluşlarının uyması gereken ilkeleri açıklığa kavuşturmak ve güvenilir bir belgelendirme kararı için bulguları birlikte değerlendirmektir.

Orman Yönetimi Değerlendirmeleri

Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programı, sertifika kapsamına dahil olan tüm orman yönetim birimlerinin, orman yönetimi standardı gerekliliklerine uygun olduğuna dair güvenilir bir garanti sağlamak için tasarlanmıştır.

Orman yönetimi değerlendirmeleri, belgelendirme kuruluşunun, geçerli orman yönetim standardının her bir kriteri için doğrulama araçlarına ilişkin gözlemlerine dayanmaktadır. Doğrulama araçları arasında şunlar bulunmaktadır: dokümantasyon ve kayıtların incelenmesi, saha gözlemleri ve yöneticiler, çalışanlar, yükleniciler ve diğer paydaşlarla yapılan görüşmeler.

Prensip olarak kuruluşumuz tarafından düzenlenen bir orman koruma belgesi (FPC belgesi), belgelendirme kapsamındaki herhangi bir orman yönetim biriminde geçerli orman yönetim standardı gerekliliklerine uygunlukta bir başarısızlık olmadığına dair bir güvence sağlamaktadır.

Bu güvenceyi sağlamak için kuruluşumuz, değerlendirilecek orman alanını bir veya daha fazla orman yönetim birimi açısından analiz etmekte ve belirtilen orman yönetim standardının tüm gerekliliklerinin, değerlendirme kapsamı dahilindeki her orman yönetim biriminde uygulanmasını sağlayan bir yönetim sisteminin mevcut olduğunu teyit etmektedir. Ayrıca kuruluşumuz, alanlar, belgeler, yönetim kayıtları, mülakatlar ve kapsam dahilinde geçerli orman yönetim standardında belirtilen performans eşiklerinde bir uygunsuzluk olmadığını doğrulamak için yeterli gözlemler gerçekleştirmektedir.

Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma standartları, orman yönetim birimi seviyesinde uygulama için tasarlanmıştır.

Kuruluşumuz, bu standartta açıklanan şartlara uygun olarak, orman yönetimi işletmelerinin değerlendirilmesine yönelik sistem ve prosedürleri belgelendirmekte ve uygulamaktadır. Kuurluşumuz bu çalışmalar için denetçilere yeterli süre tanımaktadır. Değerlendirme süresi, seçilen orman yönetim birimlerinin sayısına, yönetimin karmaşıklığına, sosyal ve çevresel koşullara, alanların sayısına, kayıtlara ve belgelere göre değişmektedir.

Sertifika gereksinimleri ile yasal düzenlemeler arasında çelişki olması durumunda, kuruluşumuz, ilgili taraflarla birlikte bu çelişkileri değerlendirmektedir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.