Orman Yönetim Standartlarının Yapısı, İçeriği ve Yerel Uyarlaması


Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından, sürdürülebilir ve sorumlu orman yönetiminin sağlanması için genel olarak şu ortak hedefler belirlenmiştir.

Orman Yönetim Standartlarının Yapısı, İçeriği ve Yerel Uyarlaması

  • Ormanların durumu ve onları etkileyen tehditler belirlenmeli ve takip edilmelidir
  • Sosyal, ekolojik ve ekonomik önemi açısından tüm ormanların sürdürülebilir yönetiminin sağlanması gerekmektedir
  • Orman biyoçeşitliliği kaybı durdurulmalı ve tersine çevrilmelidir
  • İklim değişikliğine ve iklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik orman uygulamaları iyileştirilmelidir
  • Çok işlevli orman yönetimi için sürdürülebilir bir finansal temel sağlanmalıdır
  • Ormanlar için geniş toplumsal katılım teşvik edilmedlidir

Çeşitli ülkelerde çıkarılan yasal düzenlemeler, bu hedeflere ulaşılmasını ve standardizasyonu yararlı görmektedir. Ancak çeşitli ülkeler farklı doğal, sosyo-ekonomik, kültürel ve kurumsal koşullara sahiptir ve uygulamaya ilişkin esnekliğin gerekli olduğu durumlarda bu esneklik gösterilmelidir. Bu yasal düzenlemelerin ve standartların genel amacı, sosyal, ekolojik ve ekonomik önemleri ışığında, tüm ormanların iyi statüsünü korumak ve eski haline getirmektir.

Sürdürülebilir orman yönetimi derken temelde şu anlaşılmaktadır: ormanların ve orman arazilerinin biyolojik çeşitliliğini, üretkenliğini, yenilenme kapasitesini, canlılığını ve ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal işlevleri yerine getirme potansiyelini koruyacak şekilde ve oranda kullanılması, yerel, ulusal ve küresel düzeylerde diğer ekosistemlere zarar vermemelidir.

Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman yönetim standartlarının yapısı, içeriği ve yerel uyarlaması standardı, tüm orman koruma standartlarının tutarlı olmasını sağlayan hiyerarşik bir çerçeve tanımlamaktadır. Bu standart aynı zamanda FPC standartlarının henüz uygulanmadığı ülkelerde sertifikasyon kuruluşlarının, jenerik standartlarını yerel koşullara uyarlamaları için gereklilikler de içermektedir.

Belgelendirme kuruluşu, orman yönetimi ile ilgili ulusal bağlamı dikkate almak, ulusal çevresel, sosyal ve ekonomik perspektifleri dikkate almak, standardın ilgili ülkede uygulanabilir olmasını sağlamak, standardın uygulanabilir ve pratik olmasını sağlamak ve standart bağlamında geçerliyse, ilgili ülkedeki herhangi bir paydaş grubunu genel olarak ilgilendiren belli konuları ele almak durumundadır.

Belgelendirme kuruluşu, standardın kullanılacağı ülkede geçerli olan ulusal ve yerel orman yasal düzenlemelerinin ve bu ülkede nesli tükenmekte olan türlerin resmi listelerine atıfta bulunmak zorundadır.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.