Kontrollü Ahşabın Değerlendirilmesi


Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen kontrollü ahşap standardı, orman işletmelerinde kontrollü ahşabın değerlendirilmesine yöneliktir. Bu standart, sertifikasyon programı kapsamına dahil olan tüm orman yönetim birimlerine, ürünlerin standart gerekliliklerine uygun olduğuna dair güvenilir bir garanti sağlamak için tasarlanmıştır. Bu standart, farklı durumlarda farklı belgelendirme kuruluşları tarafından uygulanan denetim seviyeleri arasındaki objektiflik ve tutarlılık düzeyini arttırmayı hedef almaktadır.

Kontrollü Ahşabın Değerlendirilmesi

Kontrollü ahşap standardı, orman yönetimi işletmeleri için, orman yönetim birimi seviyesinde orman yönetimi işletmeleri tarafından uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Yetkili bir belgelendirme kuruluşu tarafndan verilen kontrollü ahşap sertifikası, sertifika kapsamındaki herhangi bir orman yönetim biriminde standart gerekliliklerine uyumda büyük bir problem olmadığına yönelik güvence sağlamaktadır.

Bu garantiyi sağlamak için belgelendirme kuruluşu, şunları yapmak zorundadır:

  • Değerlendirilecek orman alanını bir veya daha fazla orman yönetim birimi açısından analiz etmek ve tanımlamak
  • Kontrollü ahşap standardı gereksinimlerinin, değerlendirme kapsamı dahilindeki her orman yönetim biriminde uygulanmasını sağlayan bir yönetim sistemi bulunduğunu teyit etmek
  • Herhangi bir orman yönetim birimi kapsamındaki orman yönetimi işletmeleri için kontrollü ahşap standardı kategorileri ile büyük bir uyumsuzluk olmadığına dair güvenilir bir garanti sağlamak için yeterli seviyede istişare, saha örneklemesi ve görüşmeler gerçekleştirmek ve yönetim kayıtlarını değerlendirmek

Kontrollü ahşap standardı, sertifikalı olmayan orman alanlarından malzeme tedarik eden ve kontrollü ahşap karışımı iddialarında bulunmak isteyen tüm kuruluşlar için geçerlidir.

Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin kökenleri konusunda gittikçe daha bilinçli hale gelmektedir ve satın alınan sert ağaç kerestesinin nereden geldiğini bilmek daha önemli hal almıştır. 1980’li yıllarda tropikal yağmur ormanlarının yok edilmesi çok önemli bir problem olarak görülmüştür. Kısaca kontrollü ahşap, kabul edilemez bir şekilde hasat edilme riski minimum olan, bilinen bir ağaçtır.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.