Geri Kazanılmış Malzeme Tedariki


Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programı çerçevesinde tasarlanan geri kazanılmış malzeme tedariki standardı, p belgelendirilmiş işletmelerin, geri kazanılmış orman temelli girdilerin (bambu ve mantar gibi malzemeler dahil) satın alınması, doğrulanması ve sınıflandırılması için uyması gereken gereksinimleri içermektedir.

Geri Kazanılmış Malzeme Tedariki

Söz konusu standart ayrıca, miktar, kalite ve orman koruma sertifikasyon programı gerekliliklerine uygunluğunun doğruluğunu sağlamayı amaçlayan geri kazanılmış malzeme girdileri için, belgelendirme kuruluşunun doğrulama programının tanımlanması ve uygulanmasına yönelik esasları da açıklamaktadır.

Standart çerçevesinde geri dönüştürülmüş kavramı, geri kazanılmış kaynaklardan gelen özel girdilere dayalı olarak belgelenmiş geri kazanılmış malzeme yüzdesini ifade etmektedir.

İşletmeler, günümüze tüm ağaç malzemelerini, çeşitli kaynaklardan geri kazanmaya çalışmaktadır. Bu kaynakların her biri inanılmaz malzeme sağlarken aynı zamanda çevreye karşı da sorumlu olmaktadır. Bu kaynakların bir kısmı şunlardır:

  • Tüketiciden kalanlar (fabrika ve ticari binalar, evler, tanklar, ahırlar, yük koruma tahtaları, tribün koltukları ve benzerleri)
  • Su basmış ormanlar
  • Tüketim öncesi artık malzemeler (genelde çöpe gönderilen veya yakılan kaplama parçaları veya mobilya yapımı gibi endüstriyel bir işlemden kesilen parçalar)
  • Akasya, ceviz ve artık üretken olmayan ve sökülmesi gereken diğer ağaçlar
  • Orman zemini kurtarma (küçük çaplı ağaçlar kereste kesme işleminde değersiz olarak kabul edilir ve geride bırakılır, genelde bu reddedilen ağaç, malç haline getirilir)

Orman Koruma Konseyi (FPC) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara göre geri dönüştürüldüğü onaylanmış malzemeler kullanan işletmeler, pazarda rekabet üstünlüğü kazanmaktadır.

Belgelendirme kuruluşu, geri kazanılmış malzeme tedarikçileri için, tedarik edilen malzemelerin belli unsurlardan oluşan ürün gruplarına girmeye uygun olup olmadığını belirlemek için bir doğrulama süreci yürütmektedir.

Ormanlar dünyadaki en fakir 2 milyara yakın insanı desteklemektedir. Sayısız yerli halk ve sayısız bitki ve hayvan türü, yaşamları için tamamen ormanlara bağımlıdır. Kereste ve kağıt gibi orman ürünlerine olan talep büyümeye devam etmektedir ve bu durum dünyanın ormanları üzerinde artan bir baskı oluşturmaktadır. Diğer yandan ahşap yenilenebilir bir kaynaktır ve bu nedenle ormanlar çevre, vahşi yaşam ve burada yaşayan ve çalışan insanlar dikkate alınarak sorumlu bir şekilde yönetilmek zorundadır.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.