Standartlar

Hızla yükselen küresel nüfusu besleme ihtiyacı acil bir durumdur. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyara ulaşması beklenmektedir. Bu nedenle çeşitli kuruluşlar tarafından ekin yoğunlaştırma, yani daha küçük ekili alanda daha fazla gıda yetiştirme gibi çeşitli stratejiler geliştirilmekte ve ormanlara veya ekosistemlere zarar vermeyen geçim kaynakları geliştirmek için çözüm yolları aranmaktadır.

Standartlar

Diğer yandan tüm ormanlar iklim soğutma güçlerine sahipken, tropikal ormanlar daha fazla miktarda karbondioksit tutmakta ve daha fazla suyu buharlaştırmaktadır. Bunu yaparken, güneş ışığını uzaya geri yansıtan kalın bir bulut örtüsü üretmektedir. Bu nedenle tropik ormanlar, yerkürenin kliması olarak yorumlanmıştır.

Yapılan araştırmalara göre, tropik bölgelerdeki ormansızlaşma, yüksek enlemlerdeki ormansızlaşmadan çok daha fazla yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Çeşitli kuruluşlar, sürdürülebilir tarım yöntemleri ve sorumlu orman yönetimi programları geliştirerek uzun süredir tropik bölgelerde ormansızlaşma ile mücadele etmektedir. Orman Koruma Konseyi (FPC) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen sertifikasyon programları da bu amaca hizmet etmektedir. Tropikal ormanları korumak, iklim değişikliği ile mücadeleye yardımcı olmakta ve kuraklığın önüne geçmeye çalışmaktadır

Standartlar belirlenirken birçok faktör dikkate alınmaktadır. Örneğin,

 • Ne tür ormanlar korunacak? Yerli türlerin baskın olduğu alanlarla sınırlandırılmalı mı?
 • Koruma, olgun ağaçlara mı odaklanmalı, yoksa alttan da mı genişlemeli?
 • Orman koruma alanlarını tanımlamak için yeterli haritalar mevcut mu?
 • Belli bir boyut eşiğinin altındaki alanlar, arazi temizliğine ilişkin yasal sınırlamalardan muaf tutulmalı mı?
 • Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde kereste işletmeciliği için yasal düzenlemeler ve standartlar olmalı mı?
 • Yasal düzenlemeler kabul edilirse, ne tür standartlar içermeli?
 • Bu standartlar etkili şekilde nasıl uygulanmalı?

Elbete sorular bunlarla sınırlı değildir. Orman korumasına yönelik gerçekçi hedefler ve parametreler ne kadar açık bir şekilde tanımlanırsa, uygulanması o kadar olasıdır.

Ormanlar, topluma kereste, rekreasyon, biyolojik çeşitlilik ve karbon depolama gibi çok miktarda ekosistem hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetlerin kalıcı olarak sunulmasını sağlamak için, sürdürülebilir orman yönetimi ve koruma önlemleri uygulanmak zorundadır. Bununla birlikte, ormanlar ve orman yönetimi, iklim değişikliği ve çeşitli ekolojik ve sosyo-ekonomik gelişmeler yüzünden bir takım güçlükler ile karşı karşıyadır. Bu güçlükler bütün ormanları etkilemektedir.

Resmi kuruluşlar genelde orman ve ormancılık sorunlarını, çevre, tarım ve enerji alanlarında çeşitli politikalar uygulayarak ele almaktadır. Bu bakımdan Orman Koruma Konseyi (FPC) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından tasarlanan sertifikasyon pogramları ormanla ilgili eylemler sunmakta ve bir anlamda bu farklı politikaların koordinasyonunu sağlamaktadır.

Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programında esas alınan birkaç standart şunlardır:

 • Orman yönetimi için ilkeler ve kriterler
 • Terimler sözlüğü
 • Orman yönetim standartlarının yapısı, içeriği ve yerel uyarlaması
 • Orman yönetimi değerlendirmeleri
 • Kontrollü ahşap tedarik etme gereksinimleri
 • Kontrollü ahşabın değerlendirilmesi
 • Ürün sınıflandırması
 • Geri kazanılmış malzeme tedariki

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.