Yönetim Taahhüdü


Orman koruma belgelendirme programı, orman yönetimi kalitesinin, kabul edilmiş bir dizi standarda göre değerlendirildiği, kereste, odun ve hamur ürünleri ile kereste dışı orman ürünlerinin izlenmesi ve etiketlenmesine yönelik bir sistemdir. Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programı, sadece ağaç kesimi uygulamalarından çok daha fazlasını kapsamaktadır. Şöyle ki, bu programın ilke ve kriterleri, aynı zamanda çalışanların ve yerel toplulukların sosyal ve ekonomik refahını, karar vermede şeffaflığı ve kapsayıcılığı da dikkate almaktadır.

Yönetim Taahhüdü

Bu belgelendirme programı, daha iyi orman yönetimini teşvik etmek için son yılların en önemli girişimi olarak kabul edilmektedir. Sorumlu orman yönetimi, insanların doğa ile uyum içinde yaşadığı bir gelecek vaadetmektedir ve kuruluşumuzun yönetim taahhüdü buna odaklanmaktadır.

Aslına bakılırsa orman ürünleri yenilenebilir özelliktedir ve bu özellik, birçok doğal kaynağa kıyasla önemli bir avantaj olmaktadır. Yenilenebilir orman ürünlerinin sürdürülebilir kullanımı, özellikle ormana bağımlı yerel halka barınak, yakıt, ilaç ve diğer hizmetleri sağlamaktadır. Diğer yandan iklim değişikliğine karşı güçlü bir koruma sağlamaktadır.

Kuruluşumuz, bugün ormanların karşı karşıya olduğu tehditlerin farkındadır. Ancak orman kaynaklarının kullanımını yasaklamanın doğru bir çözüm olmayacağının da farkındadır. Bu bakımdan kuruluşumuz sorumlu orman yönetiminin önemli bir çözüm olduğuna ve güvenilir bir belgelendirme programının bu kaynakların sürdürülebilir yönetimini sağlayacağına inanmaktadır.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.