Vizyon ve Misyon


Yola çıkış amacımız, ormansızlaşmanın ve ormanların bozulmasının önüne geçmektir. Ormanların yok olması demek, bütün ekosistemlerin çökmesi demektir.

Vizyon ve Misyon

İnsan faaliyetleri, yerküreyi çeşitli yollardan yok etmektedir. Bu faaliyetler yerkürenin taşıma kapasitesi ile dengede olmak zorundadır. Bu sorumluluk herkesin omuzlarındadır ve mümkün olduğu ölçüde doğal kaynaklar korunmak zorundadır. Bu kaynaklar, aynı zamanda gelecek nesillerin de hakkıdır ve bilinçsiz bir kullanım, doğaya ve insanlığa zarar vermektedir.

Bu doğrultuda misyonumuzda aşağıdaki maddeler doğrultusunda belirlenebilir;

  • Diğer birçok doğal kaynak gibi, orman kaynakları da sürdürülebilir malzeme yönetimi ilkelerine dayanmalıdır.
  • Bu anlayış ile esnek bir ticaret sisteminin oluşturulması teşvik edilmektedir.
  • Faaliyetlerimizin her aşamasında şeffaflık esastır.
  • Faaliyetlerimiz sırasında ticaret birlikleri, resmi kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile her zaman işbirliği yapılmaktadır.
  • Orman koruma sertifikasyon programı ile işletmelere, ürün ve hizmetlerini, çevreye uygun, sosyal açıdan yararlı ve ekonomik açıdan uygun orman yönetimine dayanan bir pazarlama imkanı tanınmaktadır.
  • Faaliyetlerimiz sırasında yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyum sağlanmakta, çalışan haklarına ve istihdam koşullarına özen gösterilmekte ve yerli halkların hakları korunmaya çalışılmaktadır.
  • Kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetlerinde saha performansına odaklanmaktadır ve uygulanan kriterlerin çevresel olarak uygun, sosyal olarak yararlı ve ekonomik olarak uygulanabilir olmasına özen göstermektedir.
  • Faaliyetlerimiz sırasında ormandan fayda sağlama önceliklidir ve çevresel değerler ve etkileri her zaman önemsenmektedir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.