Kurumsal

Politikalar


Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programı, sürdürülebilir şekilde yönetilen bir orman ürününü satın aldıkları konusunda nihai tüketicileri bilgilendirmek için gönüllü bir sistemdir. Gönüllü piyasa temelli bir belgelendirme programı olsa da bu tür programların gelişimi, daha geniş politika hedeflerini desteklemek açısından resmi kuruluşları da tartışmaların içine çekmektedir.

Politikalar

Resmi kuruluşların, bir politika ve kurumsal çerçeve belirlemede ve örneğin orman sahipleri olarak ve giderek artan bir şekilde odun ürünleri alıcıları olarak oynayacakları önemli bir rol bulunmaktadır. Örneğin kapasite geliştirmeye katkıda bulunmakta, ulusal standartların hazırlanmasına destek sağlamakta ve uluslararası ticarette ve yerel pazarlarda eşit bir oyun alanı temin etmektedir.

Resmi ve özel kuruluşlar tarafından oluşturulan sertifikasyon politikaları, orman ürünleri pazarlarının tüm sektörlerini etkilemektedir. Resmi kuruluşlar, rakip belgelendirme programları arasında tarafsız olmak zorundadır. Resmi kuruluşlar, sürdürülebilir orman yönetimini teşvik etme ve özellikle ormansızlaşma ile mücadele gibi yaygın olarak paylaşılan hedefe odaklanmak zorundadır. Belgelendirme programları bu amaca ulaşmak için sadece bir araç olmaktadır. Belgelendirme, ahşabın sağlıklı kullanımını teşvik etme fırsatı sunmaktadır.

Sektör temsilcileri, farklı ülkelerdeki kamu ihale politikaları arasında ortaya çıkan, olası rekabet olumsuzluklarına ve ticaret üzerindeki etkilere yol açan farklılıklar konusunda endişe duymaktadır.

Ancak orman koruma belgeli ürünlerin üretimi, tüketimi ve ticareti konusunda bilgi eksikliği, piyasa aktörlerini olumsuz etkilemektedir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.