Kurumsal

İlkeler


FPC orman koruma sertifikasyon programı, orman arazisi mülkiyeti, orman ürün pazarlaması ve orman idaresi üzerinde doğrudan etkileri olduğu için son yıllarda orman yönetiminin önemli bir parçası olmuştur.

İlkeler

Genel olarak FPC orman koruma belgesinin faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Daha sağlıklı orman alanları
 • Pazarlara daha fazla erişim
 • Daha uzun vadeli ve etkili yönetim planlaması
 • Daha iyi çevre uygulamaları
 • İsrafın azaltılması
 • Ormanların iyi yönetildiğini bilmenin kişisel ve toplumsal tatmini
 • Orman yönetiminin sürekli iyileştirilmesi için güvenilir bir yöntem olması

Orman belgelendirmesi ilk olarak Rio de Janeiro’da (Breazilya) düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Zirvesi’nden sonra 1990’lı yıllarda başlamıştır. O tarihlerde hedeflenen, tropikal keresteyi ormansızlaşmadan ve orman bozulmasından korumaktır. Belli tropikal ormanların yönetiminin belgelendirilmesi ile, bu keresteden yapılan ahşap ürünlerin kaynaklarını izlemek ve tüketicilere ürünlerin sürdürülebilir şekilde yönetilen topraklardan gelmesini sağlamak mümkün olmuştur. Orman belgelendirmesi, o tarihten itibaren Kuzey Amerika’da ve hemen hemen dünyadaki tüm ahşap üretim bölgelerinde uygulanmaktadır. Bugün gelinen noktada dünya ormanlarının yüzde 11’lik bir kısmı belgelendirilmiştir.

Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programı da böyle bir ihtiyaç ile ortaya çıkmıştır. FPC orman koruma sertifikasyon programı uygulamasında esas alınan ilkeler şunlardır:

 • Yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyum sağlama
 • Çalışan haklarına ve istihdam koşullarına özen gösterme
 • Yerli halkların haklarını koruma
 • Topluluk ilişkilerine önem verme
 • Ormandan fayda sağlama
 • Çevresel değerleri ve etkileri önemseme
 • Yönetim planlaması yapma
 • İzleme ve değerlendirme
 • Yüksek koruma değerlerini sürdürme

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.