Kurumsal

Gizlilik


Orman sertifikasyonu, ormansızlaşma ve orman bozulmasına yönelik endişeleri gidermek ve ormanlık bölgelerde biyolojik çeşitliliğin korunmasını teşvik etmek için ilk olarak 1990’lı yılların başlarında başlatılmış bir belgelendirme programıdır. Bu programlardan biri de Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programıdır.

Gizlilik

Bu programlar başlangıçta çevre grupları tarafından teşvik edilmiştir ve hızlı bir şekilde sürdürülebilir orman yönetimini teşvik eden bir araç olarak geliştirilmiştir. Bugüne kadar dünya ormanlarının yaklaşık yüzde 3,2’si farklı sertifikasyon programları tarafından onaylanmıştır. Belgelendirilen alanların çoğu ılıman ve kuzey yarım küre bölgesindedir ve en önemli bölge Avrupa’dır.

Uygunluk için kullanılan standartlar, hem sertifika programları arasında hem de uygulanan bölgelerin özelliklerine göre farklı olmaktadır. Bununla birlikte, en azından yasal gerekliliklere uyum sağlanması açısından ortaktır. Gerçekleştirilen üçüncü taraf bağımsız denetimler, orman yönetimini iyileştirmek için bir teşvik olmaktadır.

FPC orman koruma sertifikasyon programı, gönüllü piyasa temelli bir araç olarak, ortaya çıkan maliyetleri karşılama yeteneğine ve çoğu zaman yakalanması zor olan yeşil tüketici duyarlılığına bağlıdır. Birçok güçlüğe rağmen orman sertifikasyonu, dünya genelinde ekonomik, çevresel ve sosyal konuları kapsayan bütüncül bir sürdürülebilir orman yönetimi kavramı hakkında farkındalık yaratmaktadır ve bilgiyi yayma konusunda çok başarılı olmuştur.

Kuruluşumuz bu çalışmalarında test ve incelemelerden elde ettiği bilgileri gizlilik içinde korumaktadır ve zorunlu olmadıkça üçüncü taraf ile paylaşmamaktadır.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.