Kurumsal

İnsan faaliyetleri, yerküreyi çeşitli yollardan yok etmektedir. Bu faaliyetler yerkürenin taşıma kapasitesi ile dengede olmak zorundadır. Bu sorumluluk herkesin omuzlarındadır ve mümkün olduğu ölçüde doğal kaynaklar korunmak zorundadır.

Kurumsal

Bu kaynaklar, aynı zamanda gelecek nesillerin de hakkıdır ve bilinçsiz bir kullanım, doğaya ve insanlığa zarar vermektedir. Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programı, sürdürülebilir şekilde yönetilen bir orman ürününü satın aldıkları konusunda nihai tüketicileri bilgilendirmek için gönüllü bir sistemdir. Gönüllü piyasa temelli bir belgelendirme programı olsa da bu tür programların gelişimi, daha geniş politika hedeflerini desteklemek açısından resmi kuruluşları da tartışmaların içine çekmektedir.

Orman koruma belgelendirme programı, orman yönetimi kalitesinin, kabul edilmiş bir dizi standarda göre değerlendirildiği, kereste, odun ve hamur ürünleri ile kereste dışı orman ürünlerinin izlenmesi ve etiketlenmesine yönelik bir sistemdir.

Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programı, sadece ağaç kesimi uygulamalarından çok daha fazlasını kapsamaktadır. Şöyle ki, bu programın ilke ve kriterleri, aynı zamanda çalışanların ve yerel toplulukların sosyal ve ekonomik refahını, karar vermede şeffaflığı ve kapsayıcılığı da dikkate almaktadır. FPC orman koruma sertifikasyon programı, gönüllü piyasa temelli bir araç olarak, ortaya çıkan maliyetleri karşılama yeteneğine ve çoğu zaman yakalanması zor olan yeşil tüketici duyarlılığına bağlıdır. Birçok güçlüğe rağmen orman sertifikasyonu, dünya genelinde ekonomik, çevresel ve sosyal konuları kapsayan bütüncül bir sürdürülebilir orman yönetimi kavramı hakkında farkındalık yaratmaktadır ve bilgiyi yayma konusunda çok başarılı olmuştur.

Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programı, üçüncü taraf olarak gerçekleştirilen bağımsız denetimlere dayanmaktadır ve orman yönetimini iyileştirmek için bir teşvik olarak kabul edilmektedir.