Sürdürülebilir İnşaat: Bir Sonraki Bina Devrimine Doğru


Merkezi Almanya’da bulunan ana kuruluşumuz Orman Koruma Konseyi (FPC), geçtiğimiz günlerde sürdürülebilir inşaat konulu bir seminere katılmıştır. Bu seminerde, yerkürenin kaynak kıtlığı ve iklim değişikliği problemleri üzerinde durulmuş ve ahşap inşaatın geleceği ve bir inşaat malzemesi olarak ahşabın temel faydaları tartışılmıştır.

Sürdürülebilir İnşaat: Bir Sonraki Bina Devrimine Doğru

Yapılan tahminlere göre günümüzde bina ve inşaat çalışmalarının küresel enerji kullanımının yüzde 36’sını ve enerji ile ilgili karbondioksit emisyonlarının yüzde 39’unu oluşturmaktadır. Bu bakımdan mimarlar ve inşaat sektörü çalışanlarının, sürdürülebilir yapıya geçerek iklim değişikliği ile mücadelede kilit bir role sahip oldukları düşünülmektedir.

Ağaçlar gelişirken karbondioksiti emmektedir ve bu yüzden iklim değişikliği ile mücadelede orman alanları yaşamsal bir rol oynamaktadır. İnşaat faaliyetlerinde, sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen kerestenin kullanılması, bir yandan sürdürülebilir binalara katkıda bulunurken, bir yandan da ormanların, iklim değişikliği ile mücadelede karbondioksit emmeye devam etmesini sağlamaktadır.

Söz konusu seminer çalışmaları kapsamında üzerinde durulan başlıca konular şunlardır:

  • Biyobazlı yapı ilkesi (bitkisel veya hayvasal kaynaklardan elde edilen ürünler biyobazlı olarak nitelendirilmektedir ve bu ürünler yapı sektöründe uygulama imkanı bulmaktadır)
  • Prefabrikasyon seçeneklerindeki son gelişmeler ve masif kerestenin yapım süreci avantajları
  • Son nesil ahşap ürünlerin uygulama olanakları
  • Sürdürülebilirliğin, karbondioksit dahil kereste ve kereste ürünlerinin kullanımının çevresel etkisi ve döngüselliği
  • Sağlıklı bir yaşam ortamı için faydalar
  • Gelecekte yaşanacak kereste devrimi için gerekenler

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.