Ağaç Kesimi Yapan Şirketler ve Toplum Arasındaki İlişkiler İyileşiyor


Ana kuruluşumuz Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından yapılan açıklamaya göre, ağaç kesimi yapan şirketler ve topluluklar arasındaki ilişkileri iyileştirmede orman koruma sertifikasyon programlarının rolü artmaktadır.

Ağaç Kesimi Yapan Şirketler ve Toplum Arasındaki İlişkiler İyileşiyor

Bugün dünyanın heryerinde ağaç kesme işlemleri yapan firmalar, uluslararası pazarlardan, çevre sivil toplum kuruluşlarından ve bağışçılardan gelen baskılara karşı, Orman İdare Konseyi (FSC) ve Orman Koruma Konseyi (FPC) gibi uluslarası kuruluşlar tarafından önerilen ilke ve kirterler doğrultusunda gönüllü belgelendirme programlarını tercih etmektedir. Bu tür programlar, çevresel ve ekonomik açılardan uygun ve sosyal olarak faydalı orman yönetimini teşvik etmektedir.

Orman sertifikasyon programları, yerel nüfusun orman yönetimine etkin bir şekilde entegre edilmesini amaçlamaktadır. Firmalar giderek daha fazla toplumun isteklerine duyarlı olmakta ve toplumlar ve ağaç kesme şirketleri arasında daha fazla pozitif ilişki kurulmaktadır.

Orman Koruma Konseyi’nden yapılan açıklamalara göre, her iki tarafın da talepleri dikkate alınarak sertifikasyon kriterleri güncellenmekte ve etkinlikler değerlendirilmektedir. Bu sayede ağaç kesimi şirketleri ve yerel topluluklar arasında ilişkilerde çelişkiler ortadan kaldırılmakta ve orman yönetimi ile ilgili yasal düzenleme esasları ve sosyal gereksinimler güçlendirilmektedir.

Buna rağmen bazı eksiklikler devam etmektedir ve Orman Koruma Konseyi (FPC), ağaç kesme şirketleri ile tartışma platformları oluşturmakta ve olumsuzlukları yapıcı bir yaklaşımla gözden geçirerek, kendileri ile topluluklar arasındaki güç dengesini iyileştirmeye çalışmaktadır.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.