Orman Koruma Sistemi Konusunda Merak Edilenler

Sürdürülebilir Orman Yönetimi


Doğru bir orman yönetimi yaklaşımına göre, orman alanları çeşitli orman yönetim birimlerine bölünmekte ve izin verilen miktarlarda hasat edilmektedir. Bu faaliyetlerde standartlara uygunluğu doğrulamak amacı ile düzenli olarak bağımsız kuruluşlar tarafından orman alanları zorunlu bir denetime tabi tutulmaktadır.

Sürdürülebilir Orman Yönetimi

Sürdürülebilir orman yönetimi dendiği zaman, ormanların sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda yönetilmesi anlaşılmaktadır. Bu tanımdan hareketle sürdürülebilir orman yönetimi, şu üç temel faktör arasındaki dengeyi korumak zorundadır: ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel. Sürdürülebilir orman yönetimini başarıyla gerçekleştirmek, birçok yönden fayda sağlamaktadır. Yerel geçim kaynaklarının korunması, ormanların sağladığı biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması, kırsal yoksulluğun azaltılması ve iklim değişikliğinin bazı olumsuz etkilerinin hafifletilmesi bu faydalar arasındadır. En başında, iklim değişikliğini durdurmak için ormanların korunması şarttır.

Aslında insanların iyi beslenmesini sağlamak ve ekosistemleri sürdürülebilir bir şekilde korumak ve kullanmak, birbirini tamamlayan amaçlardır. Ormanların ve orman alanlarının biyolojik çeşitliliğini, üretkenliğini, yenilenme kapasitesini, canlılığını ve şimdiki ve gelecekteki ekolojik, ekonomik ve sosyal işlevleri yerine getirme potansiyelini koruyacak şekilde yönetilmesi, ulusal ve küresel düzeylerde diğer ekosistemlere zarar vermez. Sürdürülebilir orman yönetimi, orman faaliyetlerinin sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar sağlamasını, rekabet eden ihtiyaçları dengelemesini ve şimdi ve gelecekte orman işlevlerini sürdürüp geliştirmesini sağlamak için bütünsel bir yaklaşım sunmaktadır. Orman belgelendirmesi, bunu kanıtlamak ve tüketicileri ürünlerin sürdürülebilir kökenlerine bağlamak için bir araç olmaktadır.

Sürdürülebilirliğin üç ayağı bulunmaktadır. Sürdürülebilir orman yönetiminin, sosyal açıdan adil, ekolojik açıdan sağlam ve ekonomik açıdan uygun sonuçlar yaratması gerekmektedir. Bu üç ayak birlikte ele alınmak zorundadır. Bir ayak eksikse sürdürülebilir orman yönetiminden söz edilemez, ormanlar korunamaz, ormana bağımlı topluluklar ve kırsal ekonomiler gelişemez, yasa dışı ağaç kesimi azalmaz ve kalkınma fırsatları yakalanmaz.

Ormanların sürdürülebilir şekilde yönetmenin birden fazla yolu bulunmaktadır. Yerel gelenekler, kültürel ve manevi beklentiler, ortalama büyüklükler ve sosyal kuruluşlar gibi destek yapıları ile birlikte yönetimleri de farklılık gösterir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.