Sürdürülebilir Orman Yönetimi Gereksinimleri Nelerdir?


Uluslararası sürdürülebilir orman yönetimi, küresel olarak herhangi bir ormanın sürdürülebilir yönetimi için hayati olduğuna inanılan kriterleri ve göstergeleri ortaya koymaktadır. Ancak, ülke genelinde farklı orman türleri bulunmaktadır. Yönetimleri, yasal düzenlemeleri ve yaptırımları, yerel gelenekler, kültürel ve manevi beklentiler, ortalama büyüklükler ve destek yapıları gibi farklılıklar bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, bir ormanı sürdürülebilir şekilde yönetmenin birden fazla yolu olduğu anlamına gelmektedir.

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Gereksinimleri Nelerdir?

Bu nedenle ülke bazında geliştirilen ulusal orman yönetimi standartları önemli olmaktadır ve ülkelerin sürdürülebilir orman yönetimi gereksinimlerini kendi özel orman ekosistemlerine, yasal ve idari çerçevelerine, sosyo-kültürel yapısına ve diğer ilgili faktörlere göre uyarlaması gerekmektedir.

Her sistem farklı olsa da bunların hepsi, küresel gereksinimleri karşılamakta ve hatta aşmaktadır.

Bununla birlikte, tüm ulusal sürdürülebilir orman yönetimi gereksinimleri esas olarak şunları içermelidir:

 • Ekosistem biyoçeşitliliğinin korunması ve iyileştirilmesi
 • Ekolojik açıdan önemli orman alanlarının korunması
 • Orman dönüşümlerinin yasaklanması
 • Yerli halkların özgür, önceden ve bilgilendirilmiş rızasının tanınması
 • Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve çalışanlara eşit muamele taahhüt edilmesi
 • Orman topluluklarının sağlığının ve refahının teşvik edilmesi
 • Orman operasyonlarında insan haklarına saygı gösterilmesi
 • Yerel halk, topluluklar ve diğer paydaşlarla görüş alışverişinin sağlanması
 • Mülkiyet ve arazi kullanım haklarının yanı sıra geleneksel haklara saygı gösterilmesi
 • Çalışan hakları konusunda tüm temel Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine uyulması
 • Asgari ücretten gerçek geçim ücreti seviyelerine çıkılması
 • Genetiği değiştirilmiş ağaçların ve çok tehlikeli kimyasalların yasaklanması
 • Orman operasyonlarında sera gazı emisyonlarının azaltılması ve benzeri iklim açısından olumlu uygulamaların teşvik edilmesi

Ulusal orman yönetimi standardı, ulusal orman belgelendirme sisteminin bir parçasıdır. Ulusal sistemler, yukarıda açıklanan uluslararası gerekliliklere uygun olarak ulusal düzeyde orman belgelendirmesi gerçekleştirmeye yönelik kuralları, süreçleri ve yönetim kriterlerini içermektedir. Ulusal orman yönetimi standartlarının nasıl geliştirildiği, nihai içeriği kadar önemlidir. Bu nedenle, ulusal standart belirleme süreci için gerekliliklerin yanı sıra performans ve yönetim gereklilikleri de belirlenmiştir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.