Orman Koruma Sistemi Konusunda Merak Edilenler

Ormanları Korumanın Önemi


Ormanları koruma, bir ormanın korunması veya iyileştirilmesi ve orman yangınları, bitki zararlıları ve küresel ısınma benzeri olumsuz iklim koşulları gibi doğal veya insan yapımı nedenlerle ormana verilen zararın önlenmesi ve kontrolü ile ilgilenen bir ormancılık dalıdır.

Ormanları Korumanın Önemi

Kırsal kesimde yaşayan ya da kabile geleneklerinden gelen insanlar, ormanlara saygı ile bakar ve ormanları eski, kutsal ve gizemli olarak görür. Ama bilim insanları için ormanlar, sahip olduğu inanılmaz biyolojik çeşitlilik ve iklim değişiklikleri ile savaşmak için en iyi teknolojidir. Buna rağmen insanların çoğu ormanların, yerkürenin dengesi ve uzun vadeli hayatta kalma açısından ne kadar önemli olduklarını unutmaktadır.

Ormanlar yerkürenin kara yüzeyinin yüzde 30’unu kaplar. Solunan havanın yüzde 20’si Amazon yağmur ormanlarından gelir. Ormanlar, şehirlerin doğrudan veya dolaylı olarak tükettiği nehir sularının kalitesi ve su döngüsünün düzenlenmesi bakımından önemli bir işleve sahiptir. Ayrıca karbondioksidi emip biyokütlelerinde depolamakta ve atmosfere gitmesini önleyerek iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Ağaç kökleri toprağı güçlendirmekte ve toprak erozyonunu kontrol etmekte, bu şekilde fırtına ve sellerin etkilerini en aza indirmektedir. Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin yüzde 80’i ormanlarda bulunmaktadır. Bütün bunlar ormanların neden korunması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sadece ormanlarda ya da yakın çevresinde yaşayan ve bu yoldan hayatta kalmaya çalışan 1 milyardan fazla insan bulunmaktadır.

Her saniye bir futbol sahası büyüklüğünde bir orman alanının kaybediliyor olması korkunç bir durumdur. Her yıl yaklaşık 8 milyon hektar orman yok olmaktadır. Amazon ormanlarının yüzde 17’si son 50 yılda kaybolmuştur. Kaybolan aslında sadece ağaçlar değil, bitkiler, hayvanlar ve böcek türleri de endişe verici bir hızla yok olmaktadır. Buna bir de orman kaybı yüzünden yıllık küresel sera gazı emisyonlarına sağlanan yüzde 12-17 arası katkı eklenmektedir.

Bu yüzden ormanların bilinçli kullanılması ve belgelendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi acil bir ihtiyaçtır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.