Ormanlar Sürdürülebilir Şekilde Yönetiliyor mu?


Sürdürülebilir odun ve kağıt bazlı ürünlerin tedariki konusundaki endişeler, büyük ölçüde ormanların odun üretiminden nasıl etkilendiği konusundaki endişelerden kaynaklanmaktadır.

Ormanlar Sürdürülebilir Şekilde Yönetiliyor mu?

Bu endişenin iki temel yönü bulunmaktadır:

  • Sürdürülebilirlik: Orman alanları, ekonomik, sosyal ve çevresel talepler ile dengelenmelidir
  • Orman dönüşümü ve arazi kullanım değişikliği: Orman, ağaç kesildikten sonra büyük ölçüde değişebilir. Doğal şekilde olmasa da orman alanı ağaç üretimi için yeniden tasarlanabilir.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tanımlamaya göre sürdürülebilir orman yönetimi, mevcut ve gelecek nesillerin sosyal, ekonomik, ekolojik, kültürel ve manevi ihtiyaçlarını bütünleştiren ve dengeleyen bir yönetim sistemidir. Bu tanımlamaya göre sürdürülebilir orman yönetiminin temel yönleri şunlar olmaktadır:

  • Sosyal yönler: yerli halkların ve yerel toplulukların haklarına saygı duyulması ve korunması, orman çalışanlarının haklarının korunması (örgütlenme özgürlüğü, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, eşit ücret ve ayrımcılık yapmama gibi), yerel toplulukların orman yönetiminden ekonomik olarak yararlanması ve dini, manevi, arkeolojik, tarihi ve estetik değeri olan alanların korunması.
  • Ekonomik yönler: Ormanların yatırım çekme ve günümüzde ve gelecekte ekonomik olarak uygulanabilir orman kullanımlarını destekleme kapasitesi azalmaktadır. Ormanlar, uzun vadeli odun ve odun dışı orman ürünleri üretimi kapasitesinin ötesinde kullanılmamalıdır.
  • Ekolojik yönler: Orman kullanımı ekosistemler, türler, genler ve ekolojik süreçler açısından biyolojik çeşitliliği ve su havzası koruması, tozlaşma, toprak kaymalarına karşı koruma, estetik güzellik, karbon depolama gibi ekosistem hizmetlerini sürdürme kapasitesi korunmalıdır.

Bununla birlikte, tüm ormanların sürdürülebilir şekilde yönetildiği söylenemez. Sürdürülebilir orman yönetimi standartları, tüm orman ekosistemlerine uygun tek bir hasat yöntemi olmadığını kabul eder. Bu bakımdan Orman Koruma Konseyi (FPC) belgelendirme programı ve benzer belgelendirme programları, sürdürülebilir orman yönetiminin sağlanması konusunda öncülük etmektedir.

Çoğu standart, kimyasal ilaçların (böcek ilaçları ve gübrelerin) kontrollü ve uygun kullanımına izin vermektedir. Bazı standartlar ise kimyasalların kullanımını yasaklamaktadır. Bazı standartlar genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanımını kesin bir şekilde yasaklamaktadır. Ancak bazı standartlar buna izin vermektedir. Bugün 25 civarında ağaç türünün transgenik araştırmanın konusu olduğu bilinmektedir

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.