Orman Koruma Sistemi Konusunda Merak Edilenler

Orman Ekosisteminin Korunması


Ormanların sağlıklı ve canlı popülasyonlarına sahip olması, ormanların biyolojik çeşitliliği destekleyen, yerli topluluklar için geleneksel bir yaşam biçimini teşvik eden ve aynı zamanda orman ekosistemlerini koruyan bir göstergedir. Oysa zararlı canlı türleri habitatları bozmaktadır. Bu durum büyük ölçüde, yaşam alanlarını değiştiren ve avcılara erişimi artıran, petrol, madencilik ve ağaç kesme faaliyetlerinin olumsuz etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Orman Ekosisteminin Korunması

Bu kötü gidişin, sağlıklı düşünen ve sorumluluk sahibi üretici firmalar kadar resmi kuruluşlar ve bilinçli tüketiciler de farkındadır. Resmi kuruluşlar ve ormancılık sektörü, ekosistemlerin sağlığını ve sürdürülebilirliğini korumak için çevre grupları ve uluslararası kuruluşlar ile birlikte çeşitli çalışmalar sürdürmektedir. Yine de ilerlemelerin hızlı ve yeterli olduğu söylenemez.

Yerkürenin karasal biyoçeşitliliğin yarısından fazlası ormanlarda bulunmaktadır. Tropikal ormanlar, bugün dünyadaki türlerin yüzde 90’a yakını içermektedir. Biyolojik çeşitlilik, orman çevre hizmetlerinin, üretkenliğin ve dayanıklılığın temelini oluşturmaktadır. Bitkilerin büyümesi, karbon tutma, tozlaşma, tohum dağılımı ve besin geri dönüşümü gibi ekolojik süreçler, aynı zamanda gıda güvenliği ve beslenme için temel olan biyolojik çeşitliliğe bağlıdır. Bu nedenle, orman ekosistemlerini korumak son derece önemli sorumluluktur.

Orman biyoçeşitliliği, ormanların sorumsuzca kullanılması yüzünden azalmaktadır. Ormanlar üzerindeki baskıların azaltılması, ekosistemlerin eski haline getirilmesi ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanılması gerekmektedir.

Orman ekosistemlerinin ve biyoçeşitliliğin korunması, hem üretim, hem koruma, hem de başka amaçlarla yönetilmiş olsun, tüm ormanlık alanlarda uygulanmalıdır. Savunmasız, tehdit altındaki ve nesli tükenmekte olan türler dahil olmak üzere genetik kaynakların ve ekosistem çeşitliliğinin korunması mutlaka sağlamalıdır. Kısaca hem üretim hem de koruma ormanları, orman yangınlarına, zararlılara, yabancı istilacı türlere ve yasa dışı faaliyetlere karşı korunmak zorundadır.

Biyoçeşitliliğin korunması ayrıca, habitatların parçalanmasını azaltmak ve yüksek koruma değeri olan ormanları korumak için sektörler arası çabalar gerektiren bir durumdur. Bütün uluslararası kuruluşlar, sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarının, biyolojik çeşitliliğin yaygınlaştırılması için önemli olduğunu kabul etmektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.