Orman Koruma Sistemi Konusunda Merak Edilenler

Orman Bilgileri ve İzleme


Ormanlar, yerkürenin kara alanının yüzde 30’unu kaplayan ve biyolojik çeşitliliğinin yüzde 80’ini barındıran yaşam destek sistemidir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25’ine geçim ve gelir sağlamaktadır ve geleneksel olarak yerli halkların yaşadığı toprakların büyük bir bölümünü temsil etmektedir.

Orman Bilgileri ve İzleme

Dünya Tarım Örgütü (FAO), ulusal orman politikalarının, planlamasının ve sürdürülebilir kalkınmanın oluşturulması konusunda güvenilir orman kaynağı bilgileri geliştirme hedefi ile çok sayıda ülkeyi desteklemektedir. Orman izleme sistemleri, ölçüm, raporlama ve doğrulama işlevlerini içermektedir ve ormanların yok edilmesi ve ormanların bozulmasının neden olduğu iklim değişikliğine karşı savaşta kritik öneme sahip olan orman karbon tahminleri dahil olmak üzere ormanlar hakkında kaliteli ve güvenilir veriler üretmeyi amaçlamaktadır.

Orman izleme sistemleri, uydu arazi izleme sistemleri ve faaliyet verileri için bilgi sağlayan diğer veri toplama sistemlerini ve ulusal orman envanterleri ve emisyon faktörleri hakkında bilgi sağlayan diğer veri toplama sistemlerini içermektedir.

Uydu arazi izleme sistemleri, ülkelerin orman alanı kullanımları ve değişiklikleri ve ormancılık faaliyetleri için faaliyet verilerini belirlemelerine ve toplamalarına yardımcı olmaktadır. Örneğin, ormansızlaşma ve ağaçlandırma ile ilgili veriler uydu izleme sistemleri ile toplanmaktadır ve değişiklikler izlenmektedir.

Avrupa’daki ormanlar, topluma kereste, rekreasyon, biyolojik çeşitlilik ve karbon depolama gibi bol miktarda ekosistem hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetlerin kalıcı olarak sunulmasını sağlamak için sürdürülebilir orman yönetimi ve koruma önlemleri uygulanmaktadır. Bununla birlikte, ormanlar ve orman yönetimi, iklim değişikliği ve biyoenerji sektöründen artan odun talebi gibi ekolojik ve sosyo-ekonomik gelişmeler yüzünden bir takım güçlükler ile karşı karşıyadır.

Bu güçlüklerin üstesinden gelmek için orman ve ormancılık sorunları, çevre, tarım ve enerji alanlarındaki çeşitli Avrupa Birliği politikaları ile ele alınmaktadır. Gönüllü birer yaklaşım izleyen ormancılık stratejisi ve orman eylem planları, ormanlar ile ilgili eylemler önermekte ve bu politikaların koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede olmak üzere ormanları zararlı etkilerden korumak için hangi çevresel güçlüklerin ortak bir yaklaşım gerektireceği ayrıntılı olarak incelemekte, orman bilgileri yakından izlenmekte ve stateji ve planlara dahil edilmektedir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.