Gelecek Nesiller İçin Ormancılık


İnsanlar iklim değişikliğini ve ormansızlaşmayı önleme konusunda daha bilinçli ve kararlı davranmaktadır. Ormanları korumak, tedarik zincirlerinde ormansızlaşmayı ortadan kaldırmak ve iklim değişikliği problemleri ile mücadele etmek için verimli uzun vadeli ortaklıklar oluşturmak için birlikte çalışmak gerektiğine inanmaktadır.

Gelecek Nesiller İçin Ormancılık

Geçtiğimiz yıllarda birçok şirket, ormansızlaşmayı tedarik zincirlerinden kaldırmak amacı ile iddialı politikalar uygulamıştır. Bununla birlikte, böylesine karmaşık bir sorun karşısında, tek başına çabalar her zaman verimli çözüm üretmemektedir. Korumayı kalkınma hedefleri ile uzlaştırmada başarılı olmak için, bu çabaların bir araya getirilmesi ve kaynakların birleştirilmesi gerekmektedir.

Orman Koruma Konseyi (Forest Protection Council, FPC), ormanların gelecek nesillelerin de hakkı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, doğru yönetilmesini ve korunmasını sağlamak güdüsü ile kurulmuştur ve bu amaçla faaliyet göstermektedir. Orman Koruma Konseyi, orman ürünleri üreten, dağıtan ve kullanan kişi ve kuruluşların temsilcilerinden oluşmaktadır ve başlıca hedefi, sorumlu ve sürdürülebilir bir orman yönetimi sistemi oluşturmaktır.

Ormanlar geleceği değiştirebilecek güçte bir faktördür. Ağaçlar çevrenin canlanmasına yardımcı olurken, iklim değişikliğinin etkisini azaltır ve gelecek nesiller için daha yeşil bir yerküre yaratır. Orman alanlarının genişlemesi, toplulukların kendi geçimlerini sağlamada etkili olmaktadır. Mahsul verimini iyileştirmek ve toprak sağlığını, su kullanım verimliliğini ve karbon depolamayı yeniden canlandırmak için iklim dostu ormancılık uygulamaları geliştirilmek zorundadır.

Hem mevcut ormanların korunması hem de orman kaynaklarının etkili kullanılması için, Orman Koruma Konseyi (FPC) belgelendirme programı önemli bir görev üstlenmektedir.

Tek bir ağaç yılda yaklaşık 260 kilo oksijen üretmektedir. Ağaçlar, kökleri ile erozyonu önleyerek toprağı stabilize etmekte ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için hava sıcaklığını düşürmeye yardımcı olmaktadır. Ağaçlar azot fiksasyonu ve su penetrasyonunu arttırarak toprağın verimliliğine katkıda bulunmaktadır.

Orman Koruma Konseyi (FPC) belgelendirme programı sayesinde kırsal toplulukların gelişimi mümkün olmakta, yerel halk çevrelerini iyileştirme ve kendileri, aileleri ve toplulukları için sürdürülebilir bir gelecek inşa etme konusunda güçlendirilmektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.