Avrupa Birliği Ülkelerinde Orman Politikaları


Avrupa kıtasında ormanlar ve diğer ağaçlık araziler, toprakların yüzde 40’ından fazlasını kaplamaktadır ve bu açıdan dünyanın orman açısından en zengin bölgelerinden biridir. Ormanlar, kereste ve odun ürünleri sağlamanın yanı sıra, birçok işleve sahiptir ve Avrupa ülkelerinin biyolojik çeşitliliğinin büyük bir kısmına ev sahipliği yapan çeşitli ekosistemler içermektedir. Ekosistem hizmetleri, afet riskinin azaltılması ve kontrolü, toprak stabilizasyonu ve erozyon kontrolü, su düzenlemesi, gıda, ilaç ve malzeme temini ve hava ve su arıtma için doğal bir yuva olarak insan sağlığına ve refahına katkıda bulunmaktadır. Kısaca ormanlar, insan toplulukları ve yerküre için hayati önem taşımaktadır.

Avrupa Birliği Ülkelerinde Orman Politikaları

Avrupa Birliği ülkeleri, çevre, iklim ve tarım dahil olmak üzere ormanlar ile ilgili çeşitli yetkinlikleri paylaşmaktadır.

Avrupa Birliği uzun zamandır politika ve strateji belgeleri kabul etmektedir. En son orman stratejisi 2013 yılında kabul edilmiştir. 2015 yılında kabul edilen çok yıllı bir uygulama planı, stratejide belirtilen hedeflere ulaşmak için somut bir önlemler listesi içermektedir. Daha sonra 2019 yılında Avrupa yeşil anlaşması iletişimi ve 2020 yılında yeni biyoçeşitlilik stratejisi kabul edilmiştir. Bu şekilde Avrupa Birliği çevre politikasının ormanlara yönelik hedefleri önemli ölçüde artmıştır. 2021 yılında yeni bir orman stratejisi hazırlanmaktadır. Yayınlanan yol haritasına göre, orman stratejileri ile gelecekte Avrupa’da istenen ormanları sağlamaya yönelik politika çerçevesi belirlenecektir.

Gelecek için Avrupa Birliği biyoçeşitlilik stratejisi, ormanları biyolojik çeşitlilik, iklim ve su düzenlemesi, gıda, ilaç ve malzeme temini, karbon tutma ve depolama, toprak stabilizasyonu ve hava ve suyun arıtılması için son derece önemli görülmektedir. Büyük karbon yutakları olan ve birçok hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan birincil ve eski büyüme ormanları kesinlikle korunmaktadır. Bu şekilde orman kaynakları daha sürdürülebilir kullanılacak ve daha sağlıklı, daha dayanıklı ve daha çeşitli ormanlar kazanılacaktır. Orman alanlarını önemli ölçüde artırmak, karbondioksit depolamak ve hayvan ve bitki türleri için daha fazla yaşam alanı sağlamak için büyük miktarlarda ağaç dikilmektedir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.