Ahşabın Ormanlardan Tüketicilere Yolculuğu


Orman Koruma Konseyi (FPC) belgelendirme programı kapsamında FPC etiketli ahşap, perakendecilik, inşaat, mobilya, ambalaj ve tekstil gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların müşterilerine, ahşap hammaddenin yasal ve sürdürülebilir kaynaklardan geldiğine dair güvence vermesini sağlamaktadır.

Ahşabın Ormanlardan Tüketicilere Yolculuğu

Bir ürünün teknik kalitesine ve tasarım özelliklerine ilave olarak tüketiciler, satın aldıkları bir ürünün sorumlu bir şekilde üretildiğini bilmek konusunda son zamanlarda çok daha fazla ilgilenmektedir. Günümüzde giderek daha fazla sayıda kamu otoritesi, şirket ve büyük perakendeci firmalar, ahşap ürünlerin sertifikalı iyi yönetilen ormanlardan gelmesini talep etmektedir. Bu beklenti, özellikle mobilya sektörünün tamamına yayılmak üzeredir.

Sürdürülebilir satın alma ihtiyacının, özellikle de ağaç hammadde artan ihtiyacının farkındalığı ile, mobilya sektörü tedarik zincirindeki işletmelerin bir gözetim zinciri uygulaması için baskı artmaktadır.

Mobilya tasarımcıları, üreticileri ve perakendecileri, Orman Koruma Konseyi (FPC) belgeli ürünleri kullanarak kurumsal sürdürülebilirlik taahhütlerini tüketicilere göstermektedir. Orman ürünleri belgelendirmesine olan talep, birçok şirket için ürünün iyi yönetilen bir kaynaktan elde edildiğini kanıtlama becerisinin ötesinde, kereste spesifikasyonunda önemli bir faktör olmaya başlamıştır.

Bir mobilya tedarikçisi firmanın FPC belgelendirme programı uygulama hedefine istekli olması, sektörde temel gereksinimlerden biri hale gelmiştir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.