Orman Koruma Sistemi Konusunda Merak Edilenler

Kırsal kesimde yaşayan ya da kabile geleneklerinden gelen insanlar, ormanlara saygı ile bakar ve ormanları eski, kutsal ve gizemli olarak görür. Ama bilim insanları için ormanlar, sahip olduğu inanılmaz biyolojik çeşitlilik ve iklim değişiklikleri ile savaşmak için en iyi teknolojidir. Buna rağmen insanların çoğu ormanların, yerkürenin dengesi ve uzun vadeli hayatta kalma açısından ne kadar önemli olduklarını unutmaktadır.

Orman Koruma Sistemi Konusunda Merak Edilenler

Dünyanın dört bir yanındaki ormanlar tehdit altındadır ve ormanlardan sağlanan faydalar tehlikeye girmektedir. Bu tehditler, ormansızlaşma ve ormanların bozulması şeklinde kendini göstermektedir. Ormansızlaşmanın ana nedeni tarımdır. Kötü planlanmış altyapı da aynı şekilde ormansızlaşmanın diğer bir tehdididir. Orman bozulmasının başlıca nedeni ise yasadışı ağaç kesimleridir.

Ormanların sağlıklı ve canlı popülasyonlarına sahip olması, ormanların biyolojik çeşitliliği destekleyen, yerli topluluklar için geleneksel bir yaşam biçimini teşvik eden ve aynı zamanda orman ekosistemlerini koruyan bir göstergedir. Oysa zararlı canlı türleri habitatları bozmaktadır. Bu durum büyük ölçüde, yaşam alanlarını değiştiren ve avcılara erişimi artıran, petrol, madencilik ve ağaç kesme faaliyetlerinin olumsuz etkilerinden kaynaklanmaktadır.

Büyük karbon yutakları olan ve birçok hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan birincil ve eski büyüme ormanları kesinlikle korunmalıdır. Bu şekilde orman kaynakları daha sürdürülebilir kullanılacak ve daha sağlıklı, daha dayanıklı ve daha çeşitli ormanlar kazanılacaktır.

Orman Koruma Konseyi (FPC) belgelendirme programı sayesinde kırsal toplulukların gelişimi mümkün olmakta, yerel halk çevrelerini iyileştirme ve kendileri, aileleri ve toplulukları için sürdürülebilir bir gelecek inşa etme konusunda güçlendirilmektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.