Orman Koruma Neden Gerekli?


Solunan havadan kullanılan ahşaba kadar hayatta kalmak için insanlar ormanlara bağımlıdır. Bu nedenle ormanların önemi küçümsenemez. Ormanlar, hayvanlar ve insanlar için geçim kaynakları sağlamanın yanı sıra su havzalarını korumakta, toprak erozyonunu önlemekte ve iklim değişikliğini hafifletmektedir. Ancak insanlar ormanlara bu kadar bağımlı olmalarına rağmen onların yok olmasına da izin vermektedir.

Orman Koruma Neden Gerekli?

Orman ürünleri, hayal edilebilecek olandan çok daha fazla yönden günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Oturulan sandalye, yemek yenilen masa, kişisel temizlikte kullanılan kağıt mendiller, okunan gazeteler ve daha birçok şey ağaçtan elde edilmektedir. İki milyardan fazla insan, geçimini ormanlardan sağlamaktadır. Ormanlar barınak, geçim kaynağı, su, yiyecek ve yakıt güvenliği sağlamaktadır. Tüm bu faaliyetler doğrudan veya dolaylı olarak ormanları içermektedir. İlaçlar, kozmetikler ve deterjanlar gibi günlük ürünlere giren çok sayıda yan ürünler de ormanlardan sağlanmaktadır.

Ormanlar insanlar için biyolojik çeşitlilik ve geçim kaynakları için habitatlardır. Ormanlar çeşitli hayvan türlerine yaşam alanları sağlamaktadır. Dünyadaki karasal biyoçeşitliliğin yüzde 80’ine ev sahipliği yapmakta, ayrıca birçok farklı insan yerleşimi için geçim kaynağı oluşturmaktadır.

Ancak ormanların yok olması demek, sadece ağaçların yok olması anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda ekosistemin tamamı, korkunç sonuçlar doğuracak şekilde parçalanmaya başlamaktadır.

Okyanuslardan sonra, ormanlar dünyanın en büyük karbon depolarıdır. İnsan refahı için kritik olan ekosistem hizmetlerinin başında, iklim değişikliğine neden olan zararlı sera gazlarını emmek gelmektedir. Sadece tropikal ormanlarda, çeyrek trilyon ton karbon yer üstü ve altındaki biyokütlede depolanmaktadır. Su havzalarını korumak ve su yollarına ulaşan erozyon ve kimyasalların miktarını azaltmak veya yavaşlatmak ormanlar sayesinde olmaktadır. Ayrıca sel ve yağış gibi doğal afetlerde ormanlar, tampon görevi görmektedir. Ama bir önemli işlevi de dünyadaki kara kökenli türlerin yarısından fazlasına habitat sağlamaktır.

Bütün bu nedenlerle Orman Koruma Konseyi (FPC), ormanların verimli kullanılmasını sağlamak amacı ile standartlar geliştirmiştir ve yetkili kuruluşlar aracılığı ile ürünlerin belgelendirilmesini ve etiketlenmesini sağlamaktadır. Bu kuruluş insanların ve doğanın yararına doğal yapıyı sürdürmek için çalışmaktadır.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.