Orman Koruma Belgesi Nedir?


Orman koruma belgelendirmesi, bağımsız bir üçüncü tarafın orman yönetimi ve üretiminin kalitesini, önceden belirlenmiş bir dizi gerekliliğe göre değerlendirdiği gönüllü bir süreçtir.

Orman Koruma Belgesi Nedir?

Orman koruma belgelendirmesi, gerçek ormanların belgelendirmesini kapsamaktadır ve odun ve diğer orman ürünlerinin üretildiği ormanların sürdürülebilirliği konusunda tüketicileri bilgilendirmenin bir yoludur. Bu süreçte, üretici firmaların doğru orman yönetimi kalitesi değerlendirilmektedir.

Orman Koruma Konseyi (Forest Protection Council, FPC) tarafından belirlenen orman koruma belgelendirme standartları, açık, şeffaf bir süreç içinde tasarlanmakta ve dünyanın farklı bölgelerindeki farklı orman türlerini ve kültürel faktörleri yansıtmak için yerel bağlama uyarlanmaktadır.

Orman koruma belgelendirmesi, gelişmekte olan ülkelerde yasadışı ağaç kesimi ve ormanın tarım alanlarına veya başka kullanımlara dönüştürülmesi gibi ormanları tehdit eden sürdürülemez orman yönetimi hakkındaki endişelere yanıt olarak ortaya çıkmıştır.

Bu tür uygulamalar, tüketiciler arasında farkındalık yaratmakta ve sektör üzerinde baskı oluşturmada başarılı olmaktadır. Ahşabı, gerçekten iyi yönetilen kaynaklardan ayırmak ve iyi üreticileri ödüllendirmek için bir böyle bir sisteme ihtiyaç duyulmuştur.

Orman koruma belgelendirmesi için kılavuz ilkeler şunlardır:

  • Hasattan sonra sürdürülebilir hasat seviyeleri ve rejenerasyonu (yenilenmeyi) sağlamak
  • Biyolojik çeşitliliği, toprağı ve su kalitesini koruyan girişimleri desteklemek
  • Orman işçileri ve yerel topluluklar için sosyal güvence sağlamak
  • Yasal düzenleme esaslarına uyum sağlamak

Orman koruma belgelendirme sistemi, daha iyi orman yönetimini teşvik etmek için doğrulanabilir bir sistem oluşturmaktadır ve önemli bir girişimdir. Ormanların ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar için yönetildiğine dair bir tüketicilere kanıt sağlamaktadır.

Orman koruma belgesi, belirlenen standartlara göre ormanları yönettiği değerlendirilen firmalara verilmektedir. Bunun için, üçüncü taraf bir belgelendirme kuruluşu, bu standartların amacını karşıladıklarından emin olmak için firmayı, standarttaki gerekliliklere göre denetlemektedir. Başarılı bir denetimden geçen firmalar orman koruma belgesi almaya hak kazanmakta ve tüketicilere, ormanların bu standartlara göre belgelendirildiğini iddia edebilmektedir. Belge sahibi firmaların ürünleri, sıkı çevresel gereksinimleri karşılamaktadır.

Esasen küresel olarak, orman belgeleri sağlayan bir kaç büyük kuruluş var olsada, Orman Koruma Konseyi (Forest Protection Council, FPC) itibarı en yüksek olan kuruluştur ve uluslararası kriterler belirlemektedir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.