Orman Koruma Belgesi Nasıl Alınır?


Orman koruma belgesi, firmaların sorumlu kaynak sağlama politikalarını sergileyen ve farklı ve olumlu bir marka imajına sahip olmalarını sağlayan önemli bir faktördür. Belgelendirme ile birlikte bu firmalar, tedarik zinciri risklerinden kaçınmakta, kötü ahşaptan kaçınarak zarar görme ihtimallarını azaltmakta ve sorumlu bir şekilde yönetilen ormanların faydalarında artış sağlamaktadır.

Orman Koruma Belgesi Nasıl Alınır?

Birçok üretici ve tedarikçi firma, yasal risklere ve itibar riskine maruz kalmayı önlemek ve sorumlu bir şirket olarak imajlarını geliştirmek için, sertifikalı bir tedarik zincirinden ürün tedarik etmektedir.

Bu firmalar, sertifikalı ürünler tedarik ederek hem olası risklerini düşürmekte hem de ormanların ve sağladıkları ekosistem hizmetlerinin sağlığını ve gelişmesini desteklemiş olmaktadır. Ormanlar inanılmaz derecede önemlidir ve firmalar buradan sürdürürlebilir kaynak sağlamak için ormanları desteklemek zorundadır.

Bu bakımdan firmaların, kaynak sağlama politikalarını olumlu bir bakış açısı ile yeniden şekillendirmeleri ve karbon tutma, biyolojik çeşitlilik, su ve bunlarla ilişkili diğer hedefler gibi ormanların sağladığı birçok ekosistem sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamaları gerekmektedir.

Orman Koruma Konseyi (Forest Protection Council, FPC) tarafından tasarlanan orman koruma sertifikasyon hizmetleri, sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan kaynak alınmasını sağlamak ve bu faydaların elde edilmesini teşvik etmek için önemli bir araçtır. Sertifikasyon, hem orman koruma standartlarını hem de sertifikasız ancak sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan kaynak tedariki için standartlar içermektedir.

Orman Koruma Konseyi tarafından yürütülen bir anket sonuçlarına göre, sertifikalı olmak için belirtilen başlıca nedenler, sorumlu orman yönetiminin ekosistem hizmeti faydalarıdır. Bunlar arasında, biyoçeşitlilik ve koruma, iklim değişikliğinin azaltılması, su kalitesinin iyileştirilmesi, biyoenerji üretimi, diğer ekosistem hizmetleri ve karbon stokları bulunmaktadır. Belgelendirme hizmetleri sayesinde sertifikalı orman arazilerinin miktarı da artmaktadır.

Orman koruma belgesi almak için kuruluşumuza başvuruda bulunulması yeterlidir. Yapılacak sözleşmeyi takiben kuruluşumuz denetçileri bir denetim programı hazırlayacak ve yerinde incelemelere başlayacaktır. Denetimler sonrasında, Orman Koruma Konseyi tarafından belirlenen standartlara uygun faaliyet gösterildiği tespit edilirse orman koruma belgesi düzenlenmekte ve firmaya teslim edilmektedir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.