Küçük Orman Sahipleri İçin FPC Belgesi


Grup belgelendirme programı, birden fazla orman sahibinin bir grup olarak belgelendirilmesini sağlayan, bireysel belgelendirme yaklaşımıdır. Küçük ve ailelerin ve grupların sahip olduğu ormanlar için özel olarak tasarlanan küçük orman sahipleri için Orman Koruma Konseyi (FPC) belgesi, belgelendirme çalışmalarını daha pratik ve hızlı bir hale getirmektedir.

Küçük Orman Sahipleri İçin FPC Belgesi

Şimdi çok sayıda küçük orman sahibi, grup belgelendirme yoluyla Orman Koruma Konseyi (FPC) belgesi sahibidir. Bu belge, küçük arazi sahipleri için orman belgesi almanın mümkün olduğu gerçeğinin bir kanıtıdır.

Uygulamada, bir belgelendirme kuruluşu seçmek ve tek başına belgelendirme sürecinden geçmek yerine, küçük orman sahipleri olarak bir grup bulmak ve katılmak yeterli olmaktadır. Grupların oluşması ülkeden ülkeye değişmektedir. Bazı ülkelerde gruplar yargı düzeyinde belirlenmektedir. Bazı ülkelerde, orman dernekleri, üyeleri için grup sertifikası oluşturmaktadır. Bazı ülkelerde ise gruplar konum veya bağlantılarından bağımsız olarak herkese açıktır.

Genel olarak grup yönetimi, sertifikalı alandaki bireysel orman sahiplerinin orman yönetimi uygulamalarının Orman Koruma Konseyi (FPC) gerekliliklerine uygunluğunu sağlamakla sorumludur. Gruba katılarak, tüm gereksinimlere uyan küçük orman sahipleri, orman belgelendirme uygulanmasında işbirliği yapmak ve grup tarafından oluşturulan ilgili düzeltici ve önleyici eylemleri uygulamakla yükümlüdür.

Grup belgelendirme programında, her orman sahibi, orman yönetimi uygulamalarını FPC gerekliliklerine göre değerlendirmekten sorumlu belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenmemekte, belli bir oranda grup üyelerini ziyaret etmektedir. Bunun yerinde grup kuruluşu her zaman dış denetimin bir parçasıdır ve belgelendirme kuruluşu, bu süreçte iç denetimin kalitesini ve sonuçlarını kontrol etmektedir.

Neticede orman belgelendirmenin amacı, müşterilere, hammaddenin sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan geldiğine dair güven sağlamaktır. Sürdürülebilir derken, açık ve şeffaf çok paydaşlı bir süreçte geliştirilen orman yönetimi gereksinimleri ifade edilmektedir. Güven derken, önceden tanımlanan gereksinimleri karşılayan üçüncü bir orman yönetimi tarafından uygunluk değerlendirmesi ifade edilmektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.