FPC Belgelendirmesinin Yararları


Ormancılık sektöründe faaliyet gösteren marka sahipleri ve perakendeci firmalar ve tedarik zinciri içinde yer alan firmalar için FPC sertifikasyonu birçok avantaj sunmaktadır. Bu avantajlar sürdürülebilir satın alma seçeneklerini vurgulamaktan zorunlu yasal düzenlemelere ve pazar gereksinimlerini karşılamaya kadar uzanmaktadır.

FPC Belgelendirmesinin Yararları

Tedarik zinciri içindeki bütün firmaların, bir marka sahibi veya perakendeci olarak, dünya çapında ormanların sürdürülebilirliğini teşvik etmede önemli bir rolü bulunmaktadır. İşletmeler FPC belgelendirme ile sorumlu kaynak sağlama yoluyla, bir ormanı orman olarak tutmak ve başka amaçlar için kullanmamak için finansal bir teşvik sağlamakta ve sertifikalı sürdürülebilir malzeme talebi yaratabilmektedir.

FPC belgesine sahip malzemeler dünya genelinde bulunmaktadır. Aslında, satın alınan orman bazlı ürünlerin çoğu zaten FPC sertifikasına sahiptir ve nihai ürünün FPC etiketini taşıması için sadece birkaç basit adım gerekir.

İlk yapılacak iş işletmenin, FPC onaylı malzemeler için tercihlerini içeren bir satın alma politikası geliştirmesi ve uygulamasıdır. FPC sertifikası, sabit olandan taşınabilir mobilyaya, ambalajlamaya ve hatta yiyecek ve giyeceklere kadar çok çeşitli orman bazlı ürünler için mevcuttur.

İkinci adım tedarikçi firmaların kontrol edilmesidir. Dünya genelinde FPC gözetim zinciri belgeli 20 binden fazla firma bulunmaktadır. Tedarikçi firmalar bir FPC belgesine sahipse, sadece FPC belgeli malzeme sağlamaları talep edilmelidir. Ancak tedarikçi firmalar bir FPC belgesine sahip değilse, FPC gözetim zinciri belgesi almaya ve FPC belgeli malzeme sağlamaya ikna edilmelidir.

FPC belgesine sahip olmanın amacı, faaliyetlerin çevreye karşı duyarlı yürütülmesini ve son kullanıcının da aynı bilince ulaşmasını sağlamaktır. FPC belgesi, bu ürünlerin koruma altına alınmış ormanlardan tedarik edildiğini teyit etmektir.

Kısaca orman belgelendirme onay programı (FPC), sürdürülebilir orman yönetimini tarafsız üçüncü parti orman sertifikasyonları aracılığıyla destekleyen bir programdır. Bir orman ürününün ormandan tüketicilere ulaşana kadar, işleme, dönüştürme ve üretim gibi tüm süreçleri kapsamaktadır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.