FPC Belgelendirme Programı ve Tekstil Sektörü


Rayon, viskon, modal veya liyosel gibi orman esaslı tekstil ürünleri, tüketiciler tarafından moda sektöründe bugün giderek daha fazla tercih edilmektedir. Selüloz lifleri iyi yönetilen ormanlardan geliyorsa, naylon veya polyester gibi sentetik liflerden, hatta pamuk gibi doğal liflerden daha çevre dostu olmaktadır.

FPC Belgelendirme Programı ve Tekstil Sektörü

Günümüzde ağaç bazlı lifler küresel lif pazarının en fazla yüzde yedisini oluşturmaktadır. Gerçi üretim hacimleri 1990 yılından bugüne iki katından fazla artmıştır ve bunlara olan talebin önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir. Bu büyüme, tekstil üretiminde yenilenebilir ve sürdürülebilir hammaddelere yönelik talebin artmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte bu konudaki tehlike, bu tür malzemelerin bazen ormansızlaşmanın veya zayıf ormancılık uygulamalarının yaygın olduğu yüksek riskli bölgelerden temin ediliyor olmasıdır. Bu durum dünya ormanları için bir tehdit oluştururken, aynı zamanda markalar ve işletmeler için itibar riskleri de oluşturmaktadır.

Bu riskleri düşürmenin bir yolu Orman Koruma Konseyi (FPC) belgelendirme programı veya benzer programlar çerçevesinde etiketlenmiş elyaflar kullanmaktır. FPC belgelendirme programı, sadece çevresel değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik faydaları olan ve dünyanın en güvenilir sürdürülebilir orman yönetimi programıdır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.