FPC Belgelendirme Programı ve Perakendecilik Sektörü


Perakendeci firmalar, işleri gereği doğrudan tüketiciler ile iletişimde olmaktadır. Bu sayede tüketicilerin verecekleri kararları etkileme gücüne sahiptir. Bu şekilde tüketicilerin verecekleri kararları etkileme ve onların sürdürülebilirlik eğilimlerini ileriye taşıma konusunda önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

FPC Belgelendirme Programı ve Perakendecilik Sektörü

Bu konuda yapılan bir anket çalışmasına göre dünya genelinde tüketicilerin hemen hemen yarısı FPC etiketini tanımaktadır ve Orman Koruma Konseyi (FPC) belgelendirme programının ormanları korumada etkili olduğuna güvenmektedir. Tüketiciler satın aldıkları ürünlerin sürdürülebilirliği hakkında giderek daha fazla bilgi aramaktadır ve bu durumda perakendeci firmaların bu tür mesajları iletmedeki rolü daha da artmaktadır.

Bu bakımdan FPC etiketi, perakendeci firmaların sürdürülebilir orman yönetimi taahhütlerini iletmelerine yardımcı olan güçlü bir araç olarak kabul edilmektedir.

Bu anket çalışmasından elde edilen bulgular, perakende sektörünün kaynak kullanımı yönlendirmeleri, şu önemli etkileri içermektedir:

  • Perakendeci firmaların yüzde 80’i risk yönetimi ve marka itibarı üzerinde olumlu etkiler bildirmiştir.
  • Perakendeci firmaların yüzde 70’i, sürdürülebilirlik taahhütlerinin çalışan bağlılığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu iddia etmiştir.
  • Perakendeci firmaların yüzde 60’ı müşteri memnuniyeti ve paydaş katılımı üzerinde olumlu etkiler gördüklerini ifade etmiştir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.