FPC Belgelendirme Programı ve Mobilya Sektörü


Orman Koruma Konseyi (FPC) belgelendirme programı, bir mobilya şirketinin tedarik zinciri üzerindeki güvenilirliği arttıran bir faktördür. Tüketiciler satın aldıkları ürünlerin sürdürülebilirliği hakkında giderek daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadır ve aynı oranda mobilya şirketlerinin sorumlu kaynak sağlama konusundaki rolleri daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle FPC belgelendirme programı, mobilya firmalarının sürdürülebilir orman yönetimi taahhütlerini kanıtlamalarına yardımcı olan güçlü bir araç olarak kabul edilmektedir.

FPC Belgelendirme Programı ve Mobilya Sektörü

Çeşitli ülkelerden 10 binin üzerinde tüketici ile gerçekleştirilen bir anket çalışması sonuçlarına göre, ankete katılan tüketicilerin yüzde 80’i, mobilya firmalarından satın aldıkları ahşap ürünlerin, ormansızlaşmaya katkı yapmadığından emin olmak istemektedir. Ankete katılan tüketicilerin yüzde 50’si Orman Koruma Konseyi (FPC) belgelendirme programı etiketini tanımaktadır ve bu programın ormanları koruma konusunda etkili olacağına güvenmektedir.

Mobilya sektöründe üretici firmalar, markalarını bir yaşam tarzı markası haline getirmeye çalışmaktadır ve özellikle sürdürülebilir tüketime yönelik değişen tüketici eğilimlerini yakından takip etmektedir.

Bugün tüketicilerin büyük bir bölümü, hammaddesi, yasal olarak belgelendirilmiş ve sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan gelen ahşap mobilya satın almak istemektedir. Dünyanın en güvenilir sürdürülebilir orman yönetimi programlarından biri olan FPC etiketleme, müşterilere, kullanılan hammaddelerin sürdürülebilir ve yasal kaynaklardan geldiğini kanıtlamaktadır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.