FPC Belgelendirme Programı ve İnşaat Sektörü


Hammadde olarak ahşabın sorumlu bir şekilde tedarik edilmesi, inşaat projelerine birçok yönden fayda sağlamaktadır. Bir kere ahşap malzeme, diğer yapı malzemelerine göre daha fazla karbon ve enerji verimlidir. Bununla birlikte ahşabın sürdürülemez orman yönetimi uygulamalarından elde edilmesi bir risktir. Bu risk ancak FPC belgeli ahşap tedarik edilerek ortadan kaldırılabilir.

FPC Belgelendirme Programı ve İnşaat Sektörü

Orman Koruma Konseyi (FPC) belgelendirme programı, inşaat projelerine çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar ilave eden dünyanın en güvenilir sürdürülebilir orman yönetimi çözümü olarak kabul edilmektedir. Bu program aynı zamanda farklı çevresel düzenlemelerin karşılanmasına da yardımcı olmaktadır.

Orman Koruma Konseyi (FPC) belgeli ahşap kullanan inşaat projelerinin avantajları şunlardır:

  • İlk olarak, sürdürülebilir orman yönetiminde temel standart olan FPC standardı, ahşabın sorumlu bir şekilde tedarik edildiğini doğrulamaktadır.
  • İkincisi, FPC belgelendirme programı, önde gelen küresel yeşil bina tanıtım programları için tanınan tek orman ürünleri sertifikasyon programıdır.
  • Üçüncüsü, Hollanda, Almanya, Avustralya ve İspanya gibi birçok ülkenin kamu ihale politikaları, çeşitli derecelerde kamu ihale şartlarına uygunluğun kanıtı olarak FPC belgesi gerektirmektedir.

Dünyanın en güvenilir sürdürülebilir orman yönetimi çözümlerinden biri olan FPC etiketleme programı, kullanılan malzemelerin sürdürülebilir ve yasal kaynaklardan geldiğini kanıtlamaktadır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.