FPC Belgelendirme Programı ve Ambalaj Sektörü


Günümüzde ambalaj malzmelerinin yenilenebilir kaynaklardan edinilmesi ve sorumlu bir şekilde tedarik edilmesi son derece önemsenmeye başlanmıştır. Tüketiciler artık, satın aldıkları ürünlerin sürdürülebilirliği konusunda giderek daha fazla bilgi sorgulamaktadır. Bu durum doğal olarak perakendeci ve ambalaj üreten firmaların malzeme seçim kararlarını etkilemektedir.

FPC Belgelendirme Programı ve Ambalaj Sektörü

Küresel boyutta yapılan bir anket çalışmasında tüketicilerin yüzde 82’sinin, Orman Koruma Konseyi (FPC) belgelendirme programı kapsamında etiketlenmiş ürünleri tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan FPC etiketi, perakendeci firmalara ve marka sahiplerine, sürdürülebilir orman yönetimi taahhütlerini tüketicilere iletme konusunda yardımcı olan güçlü bir araç olarak görülmektedir.

Tüketicilerin, satın alma kararlarında ambalaj malzemelerinin giderek daha fazla rol oynadığı bilinen bir gerçektir. Söz konusu anket sonuçlarına göre, çevre dostu ambalaj için daha fazla ödeme yapmak isteyen tüketicilerin oranı, sadece yedi yılda yüzde 47’den yüzde 59’a çıkmıştır. Bu ankete katılanların yarısı, FPC etiketini tanıdıklarını ve FPC belgelendirme programına güvendiklerini ortaya koymuştur.

FPC etiketi, tüketicileri kağıt veya karton bazlı ambalajların sürdürülebilir kaynak kullanımı hakkında bilgilendirmek için firmaların ürünlerinde kullandıkları güvenilir bir garantidir. Dünyanın en güvenilir sürdürülebilir orman yönetimi çözümü olan FPC etiketi, kullanılan malzemelerin sürdürülebilir ve yasal kaynaklardan geldiğini ifade etmektedir.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.