FPC Belgelendirme Programı Nasıl Çalışır?


Hammadde olarak ahşabın sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan geldiğini göstermenin en kolay yollarından biri, ahşabın bağımsız olarak onaylanmış ormanlardan elde edilmesidir. Orman Koruma Konseyi (FPC) belgelendirme programı, ayrıca ürünlerin ormandan son kullanıcıya kadar tüm tedarik zinciri boyunca izlenmesini sağlamaktadır.

FPC Belgelendirme Programı Nasıl Çalışır?

Ülkemiz yerel öncelikleri ve koşullarına göre tasarlanan bir ulusal orman sertifikasyon sistemi olan Orman Koruma Konseyi (FPC) belgelendirme programı, uluslararası akreditasyonlar tarafından onaylanmıştır. FPC belgelendirme programı, ayrıca uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine göre üçüncü taraf değerlendirmesinden geçmiştir. Bu kriterler, toplum tarafından geniş bir fikir birliğine dayanmakta ve uluslararası kuruluşlar ve resmi kuruluşlar arası süreçlerde yer almaktadır. Bugün FPC, yaklaşık 30 ülkede belgelendirme sistemlerini kabul etmiştir. FPC sertifikalı malzemeler, dünya çapında çok sayıda resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilmektedir.

Masalar, sandalyeler, yataklar, kanepeler, dolaplar ve mobilyalar evlerin, ofislerin ve bahçelerin vazgeçilmezidir. Ahşap, dünya çapındaki toplam mobilya satışlarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu muazzam ürün yelpazesinin karşılanması, ancak ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ile sağlanabilir. Ahşap tasarım ve üretim süreçlerindeki yenilikler, giderek artan sayıda doğal ve sürdürülebilir ürünlere kapı açmaktadır.

Kuruluşumuzda gerçekleştirilen test, analiz, ölçüm, değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyulmaktadır. Bu kapsamda üretici firmaların çabalarına katkı sağlamak amacı ile kuruluşumuz, orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.