Orman Koruma Belgelendirmesi

Koruma altına alınan ormanlar son derece özeldir. Çeşitli canlılara da ev sahipliği yapan bu ormanlar, insan sağlığı ve vahşi yaşamın ayakta kalması için yaşamsal öneme sahiptir. İnsan nüfusunun artması ve çarpık şehirleşme yüzünden ne yazık ki orman alanları azalmaktadır ve küçülmeye devam etmektedir. Mevcut ormanların çok azı milli parklarda veya koruma alanlarında korunmaktadır.

Orman Koruma Belgelendirmesi

Kırsal kesimde yaşayan insanlar geleneksel olarak ormanlara saygıyla bakarlar. Ormanlar inanılmaz biyolojik çeşitliliğe sahiptir ve iklim değişikliği ile savaşmak için sahip olunan en iyi doğal varlık olarak kabul edilmektedir.

Ormanlar, yerkürenin yüzde 30’unu kaplamaktadır. Solunan oksijenin neredeyse yüzde 20’si Amazon yağmur ormanlarından gelmektedir. Ormanlar, şehirlerin doğrudan veya dolaylı olarak tükettiği suların kalitesi ve su döngüsünün düzenlenmesi için de çok önemlidir. Ayrıca karbondioksidi emip biyokütlelerine depolamaktadır ve atmosfere gitmesini önleyerek iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynamaktadır.

Ormanların bir faydası da, ağaç köklerinin toprağı güçlendirmesi ve toprak erozyonunu kontrol ederek, fırtınaların ve sellerin etkilerini en aza indirmeye yardımcı olmasıdır. Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin yüzde 80’i ormanlarda bulunmaktadır.

Sadece ormanlarda ya da yakınında yaşayan bir milyarı aşkın insan için olduğu kadar, aynı zamanda şehirlerde ve kentsel alanlarda yaşayanlar için de orman varlığı inanılmaz bir ihtiyaçtır. Ormanlardan odun ve kereste gibi hammaddeler alınıp dönüştürülmekte ve bunlar tuvalet kağıdı, peçete, mantar veya defterden masa, sandalye, koltuk, kapı veya pencereye kadar çok çeşitli ürünlerde kullanılmaktadır.

Her yıl yaklaşık 8 milyon hektar ormanın kaybolduğu tahmin edilmektedir. Bu, her saniye bir futbol sahasına eşdeğer bir alandır. Amazon ormanlarının yüzde 17’sinin son 50 yılda kaybolduğu sanılmaktadır. Ormanlarla birlikte sadece ağaçlar değil, bitkiler, hayvanlar ve böcek türleri de endişe verici bir hızla yok olmaktadır. Bu, her yıl ortalama 50 bin türün yok olması demektir. Ayrıca orman kaybı yıllık küresel sera gazı emisyonlarına yüzde 12-17 arasında katkıda bulunmaktadır.

Bütün bunlar, yerkürenin dengesini riske atmaktadır ve ormanların neden korunması gerektiğini acı bir şekilde ortaya koymaktadır. Orman Koruma Konseyi (Forest Protection Council, FPC), ormanların doğru yönetilmesini ve korunmasını sağlamak amacı ile faaliyet göstermektedir. Orman Koruma Konseyi, orman ürünleri üreten, dağıtan ve kullanan kişi ve kuruluşlar bir araya gelerek kurulmuştur ve başlıca hedefi, sorumlu ve sürdürülebilir bir orman yönetimi sistemi oluşturmaktır.

Orman Koruma Konseyi, çeşitli ülkelerde bulunan orman alanlarını, standartlara uygun bularak belgelendirilmesini sağlamıştır. Bugün üzerinde FPC etiketi bulunan orman ürünleri, belli konularda farklılık yaratmaktadır. Örneğin, doğal ormanların ve çeşitli bitki örtüsünün yok olması engellenmektedir, tehlikeli böcek ilaçlarının bilinçsiz kullanılması engellenmektedir, genetiği değiştirilmiş ağaçların yetiştirilmesi engellenmektedir ve yerli halkların haklarına saygı duyulmaktadır.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.