Zirai İlaçların Zararlarından Kaçınmak


Orman Yönetim Konseyi (FPC), orman koruma belgeli ormanlarda kimyasal böcek ilaçlarının kullanılmasını azaltmak ve olası çevresel ve sosyal etkilere engel olmak, en aza indirmek ya da en azından hafifletmek bakımından en doğru yaklaşımı belirlemeye çalışmaktadır. Ormancılık sektöründe pestisit kullanımı ve haşere yönetimi genelde tartışmalı bir konudur. Pestisitlerin ekolojik etkileri sürekli araştırılmaktadır. Bu araştırmalar, basit laboratuvar analizlerinden karmaşık saha testlerine ve operasyonel izlemeye kadar uzanmaktadır.

Zirai İlaçların Zararlarından Kaçınmak

Ekotoksikoloji, doğal veya sentetik kirleticilerin ekosistemlerin bileşenleri üzerindeki toksik etkileri ile ilgili bir bilim dalıdır. Bu kavram, toksik maddenin nasıl salındığını, dönüşümünü ve taşınmasını ifade etmektedir. Bu kriterler maruziyet ve etkinin başlıca belirleyicileridir. Potansiyel etkiler, biyolojik organizasyon, alan ve zaman dahil olmak üzere birçok ölçekte değerlendirilmektedir.

Orman Koruma Konseyi (FPC) de bu alandaki çalışmaları desteklemektedir ve açık bir pestisit politikasının belirlenmesinden ve bunun değişen küresel koşullar ve yeni teknolojilerle güncel tutulmasından yanadır. FPC belgesine sahip ormanlarda, son derece tehlikeli pestisitlerin kullanımı azaltılmakta ve alternatif olmadığında sorumlu bir şekilde yönetilmektedir. Tehlikeli kimyasal pestisitlerin kullanımı ortadan kaldrılmaktadır. İşletmeler bu yöndeki politikalarını düzenli olarak gözden geçirmek ve şeffaf ve izlenen prosedürler ile sosyal, çevresel ve ekonomik ihtiyaçları dikkate almak zorundadır.

Orman pestisit kullanımı, genel olarak kaynağın boyutu ve erişilebilirliği, ürün türleri ve buradan elde edilen hammaddelerin değerine bağlı olarak dünya genelinde farklılık göstermektedir. Büyük doğal orman alanlarına sahip Kanada, Rusya ve ABD gibi bazı ülkelerde pestisitler, biçilmiş odun, paneller veya kağıt hamuru ve kağıt gibi yüksek değerli ürünlerin ticari üretimi için, yönetilen orman arazisinin küçük bir kısmına uygulanmaktadır. Diğer ülkelerde ise nispeten daha yoğun plantasyon yönetimi kullanılmaktadır.

Tarım ile karşılaştırıldığında, ormancılıkta pestisit kullanımı, büyük ölçüde daha az aktif bileşen içermesinin yanı sıra toplam verimli arazi alanında çok daha düşük kullanım sıklığını ve oranını içermektedir. Genelde ağaçlandırma ormancılığında pestisit kullanımı, toplam yıllık pestisit kullanımının yüzde 1’i kadarını oluşturmaktadır.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.