Orman Koruma Sisteminin Kazançları Nelerdir?

Yerli Halkın Korunması


Dünya genelinde yerli insanlar, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde beşini oluşturmaktadır. Yerli halklar esas olarak atalarının anavatanlarından etkilenmektedir ve kendi kültürlerine, geleneklerine ve dillerine sahiptir. Bu yerli halkların çoğu ormanlarda veya yakındaki arazide çalışmakta ve yaşamaktadır. Orman Koruma Konseyi (FPC) sertifikasyon programının başlıca misyonu, yerli halkların haklarını desteklemek ve korumaktır. Orman koruma belgeli orman sahipleri ve yöneticileri, yerli halkların arazi sahipliği, arazi kullanımı ve arazinin sağlayabileceği kaynaklara erişim haklarını belirlemek ve sürdürmek zorundadır.

Yerli Halkın Korunması

Ormanlar, enerji ve barınak için gıda, ilaç ve malzeme sağlayan yerel topluluklar için çok önemli bir geçim kaynağıdır. Yerli halklar ağaç kesme ve koruma alanlarında çalışmakta ve tarım ve odun işleme gibi önemli sektörleri desteklemektedir.

Yerli halk, sürdürülebilir ormancılık çalışması, kültürel, manevi, turistik ve rekreasyon değeri yüksek alanların ve manzaraların korunması için bir fırsattır. Ayrıca ormanlar, su kaynakları ve su toplama havzaları, hidrolojik dengenin korunması, toprağın korunması ve atmosferik gazların geri dönüşümü gibi vazgeçilmez çevresel hizmetler sağlamaktadır.

Yerel halk, özellikle yeniden ağaçlandırma, tarımsal ormancılık ve sürdürülebilir orman yönetimi gibi faaliyetler yoluyla yeşil işler yaratma konusunda önemli bir kaynak olmaktadır. Yerel halk, ormanlarla ilgili tartışmalar, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik sorunlar gibi kavramlara daha fazla odaklanmaktadır. Özellikle yasadışı ağaç kesiminin yaygınlaşması ile bağlantılı olan yüksek derecede kayıt dışılık ile mücadelede yerel halk sorumluluk sahibidir. Bu tür ağaç kesimi aynı zamanda ormansızlaşmanın önemli bir nedenidir.

Genel olarak ormancılık ve tomrukçuluk en tehlikeli meslekler arasında yer almaktadır. Kazalara normalde kötü organizasyon ve denetim eksikliği, yetersiz araç ve gereçler, kötü planlama ve çalışanlar ile yöneticiler arasındaki beceri ve yetkinlik eksikliği neden olmaktadır. Yerel hak bu sorunların üstesinden gelmede etkili bir faktör olmaktadır.

Ancak, orman işçilerinin eğitimi konusunda son yıllarda bazı büyük adımlar atılmış olsa da, genelde yerel halkın eğitim seviyesi yüksek değildir. Dünyada da eğitim, üst düzey yönetim ve yöneticiler ile sınırlıdır ve vasıfsız ve yarı vasıflı işçilerin üretkenliği ve güvenliği ciddi problemdir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.