Yenilenebilir ve Sorumlu Bir Şekilde Ambalaj Tedariki


Orman Koruma Konseyi (FPC), korumaya alınan orman alanlarının oluşturulmasını desteklemekte ve orman sektörünün sürdürülebilirlik ve şeffaflığa doğru ilerlemesine destek olmaktadır. FPC, ormansızlaşmayı durdurmak, ormanların yenilenmesine yardımcı olmak ve ormansızlaşma içermeyen taahhütleri eyleme geçirmek için dünya genelinde faaliyet göstermektedir.

Yenilenebilir ve Sorumlu Bir Şekilde Ambalaj Tedariki

Orman Koruma Konseyi (FPC) aynı zamanda, yerel olarak yönlendirilen çözümler tasarlamak için yerel halk ile işbirliği yapmakta ve onların orman kaynaklarını kontrol etmelerine yardımcı olmaktadır. Üretici firmaların ve tedarik zincirlerinin orman dostu olmasını ve sıfır ormansızlaşma taahhütlerini karşılamak için harekete geçmelerini sağlamak için çok uluslu işletmelerle birlikte çalışmaktadır. Diğer taraftan resmi kuruluşların iklim ve kalkınma planlarını etkilemekte ve ormanların restorasyonuna yatırımı teşvik etmektedir.

Orman Koruma Konseyi (FPC), ormansızlaşmanın ve orman bozulmasının önüne geçmek, ormanları korumak ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve orman manzaralarını eski haline getirmek için çaba göstermektedir.

Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin sürdürülebilirliği hakkında giderek daha fazla bilinçlenmektedir. Bunun sonucunda perakendeci firmaların ve ambalaj üreten firmaların faaliyetleri daha fazla ilgilerini çekmektedir. Ambalaj malzemelerinin yenilenebilir ve sorumlu bir şekilde tedarik edilmesi talebi bu paralelde artmaktadır. Tüketiciler ambalaj üzerindeki FPC etiketlerine, öncesine göre daha fazla ilgi göstermektedir. Bu bakımdan bu etiketler, perakendeci firmalara ve marka sahiplerine, sürdürülebilir orman yönetimi taahhütlerini açıklama konusunda konusunda yardımcı olan güçlü bir araç olmaktadır.

ABD ve İngiltere’de, tüketiciler arasında yapılan bir anket çalışmasına göre, çevre dostu ambalaj için daha fazla ödeme yapmak isteyen tüketicilerin oranı son yedi yılda yüzde 47’den yüzde 59’a çıkmıştır. Bu anket sonucuna göre tüketicilerin neredeyse yarısı, FPC etiketini tanıdığını ve bu programın ormanları koruma konusunda etkili olduğuna güvendiklerini söylemiştir.

Bugün ambalajlar üzerinde görülen FPC etiketi de, tüketicileri kağıt veya karton bazlı ambalajların sürdürülebilir kaynak kullanımı konusunda bilgilendirmek için firmaların güvendikleri bir garanti olmaktadır.

Günümüzde sürdürülebilir uygulamalarla uğraşmak, giderek daha fazla standart hale gelmiştir. Firmalar, yerküreyi korumak için daha daha kolektif ve çevre dostu çaba göstermektedir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.