Tekstil ve Kereste Dışı Orman Ürünleri


Kırsal kesimde yaşayan ve geleneklerine bağlı olan yerel halk, ormanlara saygıyla bakmakta ve onları eski, kutsal ve gizemli olarak görmektedir. Diğer insanlar ise ormanları, inanılmaz biyolojik çeşitlilik etkin noktaları ve iklim değişikliğiyle savaşmak için sahip olunan en iyi teknoloji olarak görmektedir. Ancak genelde ormanlara uzak kentsel yaşam sürdüren insanlar, ormanların yerkürenin dengesi ve uzun vadeli hayatta kalma açısından ne kadar önemli olduklarını unutmaktadır.

Tekstil ve Kereste Dışı Orman Ürünleri

Ormanlar yerkürenin yüzde 30’unu kaplarlamaktadır ve yüzde 20’si Amazon yağmur ormanlarından gelen solunan hava kalitesi için çok önemlidir. Ormanlar, şehirlerin tükettiği nehir sularının kalitesi ve su döngüsünün düzenlenmesi açısından da çok önemlidir. Ayrıca karbondioksidi emip biyokütlelerine depolayarak, atmosfere gitmesini önlemektedir ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynarmaktadır. Bütün bunlar, ormanların neden bu kadar önemli olduğunu göstermektedir. Aslında ormanların faydaları bunlarla sınırlı değildir. Ağaç kökleri toprağı güçlendirirken toprak erozyonunu kontrol etmekte ve fırtınaların ve sellerin etkilerini en aza indirmeye yardımcı olmaktadır. Dünyadaki biyolojik çeşitliliğin yüzde 80’i ormanlarda bulunmaktadır. Sağlık hizmetleri ve eczacılık gibi alanlarda insani gelişmeleri mümkün kılmaktadır ve insanlık, ormanların biyolojik çeşitliliğine gerçekten minnet duymalıdır.

Sadece ormanlarda ya da çevresinde yaşayan 1 milyardan fazla yerel halk için değil, aynı zamanda şehirlerde yaşayanlar için de orman kaynakları çok şey ifade etmektedir. Unutmamak gerekir ki ormanlar her zaman mobilya, inşaat malzemeleri, kağıt hamuru ve kağıt gibi ürünlerden daha fazlasını üretmektedir. Bununla birlikte, teknolojik gelişmeler, daha az sürdürülebilir alternatiflerin yerini alan şaşırtıcı ve yenilikçi orman ürünlerinin potansiyelini genişletmektedir. Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma belgelendirme programı, bu ürünlerin temin edildiği ormanların sorumlu bir şekilde yönetildiğine dair sağlam bir kanıt olmaktadır.

Örneğin doğal kauçuk, Amazon Havzası’na özgü kauçuk ağacının özünden elde edilmektedir. Bir petrol ürünü olan sentetik kauçuğun aksine doğal kauçuk yenilenebilir bir kaynaktır. Geleneksel olarak Güney Amerika’nın yağmur ormanlarında bulunan kauçuk ağaçlarından hasat edilmiş olmasına rağmen, doğal kauçuğun çoğu artık başta Güney ve Güneydoğu Asya olmak üzere diğer bölgelerdeki orman alanlarından gelmektedir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.