Sürdürülebilir Doğal Kauçuk Tedariki


Yiyecek ve yakıta olan talep arttıkça ormanlar her zamankinden daha fazla baskı altında kalmaktadır. Hesaplamalara göre her yıl yaklaşık 10 milyon hektar orman alanı yok olmaktadır. Bunun büyük bir kısmı, özellikle zengin bir yaşam çeşitliliğinin olduğu tropikal bölgelerde gerçekleşmektedir. Ormanların kaldığı, ancak zenginliğinin azaldığı büyük orman alanları da bu bozulmadan etkilenmektedir. Başlıca orman tehditleri şunlardır: yasadışı ve sürdürülemez ağaç kesimi, yakıt ve odun kömürü için fazla odun hasadı, küçük ölçekli çiftçilik, avcılık, orman yangınları ve zararlılar ve hastalıklar. Bütün bunlar sayısız türün hayatta kalmasını tehdit etmekte, iklim değişikliğini körüklemekte, insanların geçim kaynaklarını tehlikeye atmakta ve ormanların sağladığı yaşamsal hizmetlerin altını oymaktadır.

Sürdürülebilir Doğal Kauçuk Tedariki

Ormanlara, insanlara, ekonomilere ve doğaya sağladıkları faydalar için gerektiği şekilde değer vermek gerekmektedir. Bunu yapmak imkansız değildir. Ormanlar daha iyi koruma ile, yaban hayatı için bir yuva sağlamaya ve yerli halklar için kaynak olmaya devam edebilir. Küresel olarak, iklim dengesini korumaya ve temiz su gibi temel hizmetleri sunmaya devam edebilir. Daha iyi bir orman yönetimi ile, yerel çevreye zarar vermeden ahşap ürünlere yönelik artan talep karşılanabilir. Daha iyi bir planlama ile, ormanları tarım arazisine dönüştürmek zorunda kalmadan, artan nüfus için yeterli gıdalar üretilebilir. Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programı, bunları gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Bu çerçevede, tahrip edilen veya bozulan ormanları yeniden canlandırarak eski haline getirmek mümkündür. Bu sayede iklim değişikliğinin ele alınmasına, vahşi yaşam habitatlarının genişletilmesine ve sel ve erozyon gibi sorunlarla baş edilmesine yardımcı olunabilir.

Ormanlardan elde edilen kauçuk hammaddesi, ayakkabılar, lastikler, futbol topları, prezervatifler ve hatta kateter ve eldiven gibi tıbbi ürünler dahil olmak üzere günlük yaşamda birçok üründe kullanılmaktadır. Sorumlu bir şekilde yönetilmezse, çevre, yerel halk ve çalışanların geçim kaynakları üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir.

Sürdürülebilir doğal kauçuk elde etmek isteyen firmalar için geliştirilen program, doğal kauçuk plantasyonlarının daha iyi sosyal ve çevresel yönetimine katkıda bulunmaktadır ve bunu işletmeler FPC belgesi alarak bunu taahhüt etmektedir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.