Sertifikalı Ormanlarda Çeşitlilik


Ormanların bozulması ve kaybedilmesi, dünya çapında bir endişe kaynağıdır. Bütün gayretlere rağmen kereste üretimi, orman biyoçeşitliliğinin uzun vadeli yaşayabilirliği için bir tehdit olmaya devam etmektedir. Orman sertifikasyonu yoluyla sosyal ve ekolojik açıdan orman yönetimi bu konuda faydalı olmuştur. Sertifikasyon, dünyadaki ormanları ve içerdiği biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik bir strateji olarak yaygın bir şekilde savunulmaktadır.

Sertifikalı Ormanlarda Çeşitlilik

Bugün için küresel orman alanlarının yaklaşık yüzde 8’i çeşitli programlar kapsamında onaylanmıştır. Yapılan öngörülere göre, küresel endüstriyel odunun yaklaşık dörtte biri, artık sertifikalı ormanlardan gelmektedir. Ancak bu gelişmelerin çoğu tropik ormanların dışında gerçekleşmiştir. Tropikal orman alanlarının ancak yüzde 2’si belgelendirilmiştir. Sertifikalı ormanların yüzde 80’den fazlası büyüktür ve özel sektör tarafından yönetilmektedir. Ancak tropik bölgelerde sertifikasyon kapsamını artırmak için birçok kuruluş çaba göstermektedir.

Orman Koruma Konseyi (FPC) kriterlerine uygunluğu kanıtlayan sertifika, sosyal açıdan yararlı, çevreye uygun ve ekonomik açıdan uygun orman yönetimini teşvik etmek için tasarlanmıştır. Ormansızlaşma ve biyolojik çeşitlilik kaybı küresel boyutta ciddi bir tehdit olarak durmaktadır.

Orman Koruma Konseyi (FPC) orman sertifikasyon programı, ormanların sorumlu kullanımını ve yönetimini amaçlamaktadır ve küresel pazar odaklı ve giderek büyüyen bir uygulamadır. Bununla birlikte, programın orman biyolojik çeşitliliğinin korunmasında ne ölçüde etkili olduğu araştırılmaya devam etmektedir.

Orman sertifikasyonu, orman yönetiminin kalitesinin, kabul edilmiş standartlara uygun şekilde değerlendirildiği kereste, odun ve hamur ürünleri ile kereste dışı orman ürünlerinin izlenmesi ve etiketlenmesi için bir programdır. Güvenilir orman sertifikasyonu, sadece ağaç kesimi uygulamalarından çok daha fazlasını kapsamaktadır. Program aynı zamanda çalışanların ve yerel halkın sosyal ve ekonomik refahını, karar vermede şeffaflığı ve kapsayıcılığı da dikkate almaktadır.

Orman koruma sertifikasyonu, daha iyi orman yönetimini teşvik etmek için son yıllardaki en önemli girişim olarak kabul edilmektedir. Sorumlu orman yönetimi, insanların doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin temel bileşenidir. Orman ürünleri yenilenebilir özelliktedir ve bu durum diğer birçok doğal kaynağa göre bir avantaj olarak görülmektedir. Yenilenebilir orman ürünlerinin sürdürülebilir kullanımı, ormana bağımlı insanlara barınak, yakıt, ilaç ve diğer hizmetleri sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.