Orman Koruma Sisteminin Kazançları Nelerdir?

Proje Belgelendirme


Yapılan araştırmalar, son yıllarda çok büyük miktarlarda ormanların kaybedildiğini göstermektedir. Ormansızlaşmayı durdurmak ve ormanları eski haline getirmek için acil eylem ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İnsanların ve doğanın geleceği için bu yaşamsal bir durumdur. Ormanlar genel olarak bitki ve hayvan yetiştiriciliği için arazinin temizlenmesi, yolların açılması ve madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi gibi çok çeşitli faaliyetlerden etkilenmektedir. Ancak ormansızlaşmanın kötü etkileri sadece bu ormanların çevresinde yaşayan insanlar ve vahşi yaşam tarafından hissedilmemektedir, ormansızlaşma küresel iklim krizine de katkıda bulunmaktadır. Hatta salgın hastalıkların bile tetiklenmesine neden olmaktadır. Ormanların kurtarılması konusunda bireyler, işletmeler ve resmi kuruluşlar dahil herkese düşen bir sorumluluk bulunmaktadır.

Proje Belgelendirme

Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programı, orman yönetiminden son kullanıcıya tedarik zinciri bütünlüğünü esas alan, sürdürülebilir orman yönetimi çözümü sumaktadır. Bu arada işletmeler, proje belgelendirmesi çalışmaları ile ürünlerini küresel boyutta pazarlama imkanı bulmaktadır. İşletmeler, FPC belgeli ahşap ve ahşap bazlı ürünler aracılığı ile çevre dostu uygulamalara verdikleri desteği göstererek, hem projelerini hem de ürünlerini, yatırımcılar ve tüketiciler nezdinde daha çekici hale getirmektedir.

İşletmeler projelerde yer alan malzemelerin, sorumlu bir şekilde tedarik edildiğini, geri dönüştürüldüğünü veya iyi yönetilen ormanlardan temin edildiğini kanıtlamış olmaktadır. FPC belgelendirme programı çerçevesinde, çok sayıda ahşap yapı ürün türü belgelendirilmektedir.

Bugün tedarik zinciri üzerindeki alıcılar ve son kullanıcılar, her zamankinden daha fazla, üreticilerin çevresel sorunları nasıl ele aldığını bilmek istemekte ve sorgulamaktadır. FPC belgesi, sertifikalı olmayan ürünler karşısında işletmeye güçlü bir rekabet avantajı sunmaktadır.

Ormanlar yerkürenin üçte birini kaplamakta ve oksijenin yüzde 40’ından fazlasını tropikal ormanlarla birlikte canlılara sağlamaktadır. Diğer taraftan ormanlar okyanuslardan sonra en büyük karbon depolarıdır. Bu nedenle, ormanları bilinçsizce yok etmek, yıkıcı iklim değişikliğine katkıda bulunan büyük miktarda karbon emisyonuna neden olmaktadır. Keza ormanlar karasal biyoçeşitliliğin yüzde sekseninden fazlasına ev sahipliği yapmaktadır ve tropikal ormanların yok olması yüzünden günde 100 kadar canlı türü kaybolmaktadır. Bu rakamlar orman koruma programının önemini ortaya koymaktadır.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.