Ormanlar İçin Yüksek Koruma Değerleri


Orman Koruma Konseyi (Forest Protection Council, FPC) tarafından belirlenen sertifikasyon standartlarında, yüksek koruma değeri yaklaşımı benimsenmiştir. Standartlar bu yaklaşımı tanımlamakta, yönetmekte ve izlemektedir. FPC programı, bu değerlerin önemini korumayı, geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Ormanlar İçin Yüksek Koruma Değerleri

Yüksek koruma değerlerini esas almak, her şeyi bir koruma alanına dönüştürmek gerektiği anlamına gelmemektedir. Bu yaklaşımın önemli bir parçası, ormanlardaki faaliyetin, biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz bir etki yaratmamasını sağlamaktır. Kısaca büyük olsun küçük olsun her boyuttan üretici firma, mevcut faaliyetlerinin bölgenin genel biyoçeşitliliğini etkilemediğinden emin olmak zorundadır.

FPC sertifikasyon programı, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik dahil olmak üzere geniş anlamda sürdürülebilir orman yönetimine odaklanmaktadır. Yabani hayvan ve bitki örneklerinin uluslararası ticaretini düzenlemeyi ve sınırlamayı amaçlamaktadır. Ormanla ilgili ekosistemlerde yaşayan türlerin neslinin tükenmesi önlenmeye çalışılmaktadır.

Endemik türlerden kutsal alanlara kadar, tüm doğal habitatlar, özellikle de ormanlar, koruma değerlerini miras almaktadır. Olağanüstü öneme sahip biyolojik, ekolojik, sosyal veya kültürel değerler, yüksek koruma değerleri olarak adlandırılmaktadır. Bu değerler, olağanüstü ve kritik bir öneme sahip biyolojik, ekolojik, sosyal veya kültürel değerlerdir.

Altı yüksek koruma değeri şunlardır:

  • Tür çeşitliliği: Küresel, bölgesel veya ulusal düzeyde önemli olan endemik türler ve nadir, tehdit altındaki veya nesli tükenmekte olan türler dahil olmak üzere biyolojik çeşitlilik.
  • Peyzaj düzeyindeki ekosistemler ve mozaikler: Küresel, bölgesel veya ulusal düzeyde önemli olan ve doğal olarak oluşan türlerin büyük çoğunluğunun yaşayabilir popülasyonlarını içeren büyük peyzaj düzeyindeki ekosistemler ve ekosistem mozaikleri.
  • Ekosistemler ve habitatlar: Nadir, tehdit altındaki veya nesli tükenmekte olan ekosistemler ve habitatlar.
  • Ekosistem hizmetleri: Su havzalarının korunması ve hassas toprakların ve eğimlerin erozyonunun kontrolü dahil olmak üzere kritik durumlarda temel ekosistem hizmetleri.
  • Toplum ihtiyaçları: Yerel toplulukların geçim, sağlık, beslenme, su ve benzer temel gereksinimlerini karşılamak için esas olan alanlar ve kaynaklar.
  • Kültürel değerler: Kaynaklar, küresel veya ulusal kültürel, arkeolojik veya tarihi öneme sahip ve yerel toplulukların geleneksel kültürleri için kritik kültürel, ekolojik, ekonomik veya kutsal öneme sahip habitatlar.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.