Orman Koruma Sisteminin Kazançları Nelerdir?

Orman Bazlı Tekstiller


Günümüzde rayon, viskon, modal veya liyosel gibi orman bazlı tekstil kumaşları, moda sektörü tarafından daha fazla kullanılmaktadır. Elde edilen selüloz elyaflar eğer iyi yönetilen ormanlardan geliyorsa, sentetik tekstil veya pamuktan daha fazla çevre dostu kabul edilmektedir. Bununla birlikte bazı araştırmalar, selüloz liflerinin genelde eski veya nesli tükenmekte olan ormanlardan elde edildiğini ve bugün ağaç temelli bir tekstilin sürdürülebilir şekilde yönetilen bir ormandan gelip gelmediğini belirleyen bir sistemin olmadığını göstermektedir.

Orman Bazlı Tekstiller

Bu durum, satın alınan giyeceklerin çevresel ve sosyal ayak izlerinden endişe duyan moda sektörü firmaları ve tüketiciler için bir ikilem yaratmaktadır. Orman Koruma Konseyi (FPC), orman koruma belgeli ormanlardan elde edilen selüloz liflerinden yapılan giyeceklerin etiketlenmesine yönelik, tekstil tedarik zincirlerinde izlenebilirliği sağlama güçlüğü üzerinde çalışmaktadır.

Bugün için ağaç bazlı elyaflar, küresel elyaf pazarının en fazla yüzde 7’sini oluşurmaktadır, ancak talep giderek artmaktadır. Tüketiciler, sorumlu bir şekilde yönetilen üretken ormanlardan hammadde elde edilmesinden yanadır. Ancak bu durum aynı zamanda yaşlı ormanların yok olmasına veya zarar görmesine neden olmaktadır. Hesaplamalara göre selüloz elyaf üretimi için yılda yaklaşık 120 milyon ağaç tüketilmektedir. Özellikle Brezilya, Endonezya ve Kuzey Amerika’daki eski ve nesli tükenmekte olan ormanlar, selüloz elyaf sektörü için ağaç kesimi yüzünden zarar görmektedir.

Bazı kuruluşlar, eski ve nesli tükenmekte olan ormanlardan odun tedarikini durdurmak ve tekstil tedarik zinciri boyunca farkındalık yaratmak için kampanyalar yapmaktadır. Bu kampanyalar sonunda, büyük giyim markaları, eski ve nesli tükenmekte olan ormanlardan selüloz elyaf kullanmamayı taahhüt etmişlerdir.

Orman Koruma Konseyi (FPC), orman temelli tekstiller için artan talebin, ormanların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunmasını sağlamak için bu kampanyaları desteklemektedir. Orman koruma sertifikasyon sistemi ile birlikte, tedarik zincirleri daha şeffaf ve izlenebilir olmuştur ve FPC etiketi, iyi yönetilen ormanlardan tekstil firmalarına kadar izlenebilirliği sağlamak için doğru bir araç olarak kabul edilmektedir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.