Mobilya Şirketlerinin Tedarik Zincirinde Güvenilirlik Arttırması


Sorumlu kaynak kullanımı, ahşap bazlı ürünleri yasa dışı ve tartışmalı kaynaklardan temin etmek yerine iyi yönetilen kaynaklardan almak için, tedarik zincirinin doğru yönetilmesini gerektirmektedir.

Mobilya Şirketlerinin Tedarik Zincirinde Güvenilirlik Arttırması

Küresel boyutta, ormansızlaşma ve ormanların bozulmasına yönelik ilgi giderek artmaktadır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, birçok ülke siyasi yönetimi için, ormanların sürdürülebilir yönetimi açısından bir hedef olmuştur. Sorumlu herkes ormanların, bugün ve gelecek için kritik rolünü kabul etmektedir. Ulusal ve bölgesel yönetim organları, orman kaynaklarını korumak ve yasa dışı ağaç ve kağıt ürünleri kaynaklarını engellemek için çaba göstermektedir.

İşletmeler, ürün tedarik zincirlerindeki olumsuz çevresel etkileri azaltmak için bugün daha fazla gönüllü taahhütte bulunmaktadır. Yüzlerce şirket, kereste ve kağıt hamuru ve kağıt tedariki konusunda kamuya ormansızlaştırma taahhüdünde bulunmuştur.

Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma sertifikasyon programı, mobilya şirketilerinin tedarik zinciri genelinde güvenilirliğini arttırmaktadır. Tüketiciler satın aldıkları ürünlerin sürdürülebilirliği hakkında daha fazla bilgi aramaktadır. Bu nedenle mobilya şirketlerinin sorumlu kaynak sağlamadaki rolü önem kazanmaktadır. Ürünler üzerindeki FPC etiketi, mobilya şirketlerinin sürdürülebilir orman yönetimi taahhütlerini ifade etmelerine yardımcı olan güçlü bir araç olmaktadır.

Yapılan bir araştırmada tüketicilerin yüzde 80’i, satın aldıkları ahşap ürünlerin ormansızlaşmaya katkıda bulunmadığından emin olmak istemektedir. Ayrıca tüketicilerin hemen hemen yarısı, ürünler üzerindeki FPC etiketlerini ve Orman Koruma Konseyi’ni ve Orman Yönetim Konseyi’ni tanımaktadır. Tüketiciler bu kuruluşların ormanları korumada etkili olacağına güvenmektedir.

FPC sertifikasyon programları, dünyanın en güvenilir sürdürülebilir orman yönetimi programlarıdır ve tüketicilere, kullanılan malzemelerin sürdürülebilir ve yasal kaynaklardan geldiğini ifade etmektedir.

Mobilya şirketlerinin tedarik zincirinde sorumlu kaynak kullanımının en önemli etkisi, risk yönetimi ve marka itibarıdır. Sorumlu kaynak kullanımı, özellikle marka değeri ve tedarik zinciri oynaklığı çevresindeki riskleri yönetmek için faydalıdır. Şirketlerin yüzde 80’inden fazlası, risk yönetimi ve marka itibarı üzerinde olumlu etkiler bildirmektedir. Bu faydalar, tedarik zincirlerinde daha fazla şeffaflık sağlama ve güvenilir tedarikçilerle daha uzun vadeli ilişkiler kurma yoluyla elde edilmektedir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.