Küçük Çiftçiler İçin Çözümler


Orman Koruma Konseyi (Forest Protection Council, FPC), geliştirdiği programlar ile her zaman küçük orman sahipleri ve topluluklarının yanında olmuştur. Bu çerçevede Orman Koruma Konseyi de son yıllarda bir dizi farklı girişim başlatmış ve çok şey başarmıştır. Oluşturulan bilgi ve kaynak zenginliği, yeni ve yenilikçi çözümler için başlatılan projelerde kullanılmıştır.

Küçük Çiftçiler İçin Çözümler

Küçük toprak sahipleri ve orman toplulukları, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynamaktadır, ancak bunların çok küçük bir kısmı FPC sertifikasına sahiptir. Orman Koruma Konseyi, bu gerçeği değiştirmek ve belgelendirme programını bu çok önemli orman sahipleri grubuna daha uygun hale getirmek için çalışmaktadır.

Küçük ölçekli işletmelerin yaşadığı belli güçlükler, hem belgelendirme programı gereklilikleri ile hem de sürdürülebilirliğe önem veren pazarlara erişim ile ilgilidir. Bugüne kadar sunulan belli başlı çözümler, iyileştirilmiş gereksinimler, grup sertifikasyonu ve değer zincirlerinin kurulması ve sürdürülmesine yardımcı olma gibi çalışmalar içermektedir.

Küçük çiftlik sahipleri kavramı, küçük orman üreticilerini, yerel ve geleneksel toplulukları ve yerli halkları içermektedir. Küçük veya düşük yoğunluklu yönetilen ormanlar kavramı ise, düşük yoğunluklu odun hasadı için yönetilen küçük boyutlu ormanları içermektedir.

Küçük toprak sahipleri çoğu zaman, toprak büyüklüğü, toprak malikliği veya yönetim şekli gibi belli durumlar yüzünden ormanları, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir şekilde yönetmekte zorlanmaktadır. Böyle olunca FPC kriterlerine uymak da kolay olmamaktadır. Bu engellerin üstesinden gelmek için Orman Koruma Konseyi (FPC) özellikle küçük çiftçiler için yeni araçlar geliştirmektedir.

Küçük veya düşük yoğunluklu yönetilen bir orman, uygulama ve denetim maliyetini azaltan modern gereksinimler ve denetim prosedürleri için uygun görülmektedir. Bu nedenle birçok ülkede, küçük çiftçiler için belgelendirme süreci kolaylaştırılmaktadır ve orman yönetimi standartları küçük çiftçiler için farklı gereksinimler içermektedir. Bu paralelde denetim süreci de daha basitleştirilmektedir.

Kuruluşumuz üretici firmaların bu yöndeki çabalarını kanıtlamalarına destek olmak amacı ile orman koruma belgelendirme hizmetleri vermektedir.